FinSERN ja Suomalaisen Työn Liitto palkitsevat vuoden parhaan opinnäytetyön yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta

FinSERN ja Suomalaisen Työn Liitto palkitsevat vuoden parhaan opinnäytetyön yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta

FinSERN yhdessä Suomalaisen Työn Liiton kanssa palkitsee vuosittain parhaan yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevän opinnäytetyön. Vuonna 2012 kilpailu järjestetään ensimmäistä kertaa.

Oletko tehnyt yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevän opinnäytetyön? Tiedätkö sellaisen tekijän? Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto ry (FinSERN) etsii oivallisia opinnäytetöitä ja palkitsee parhaimman ensimmäisellä yhteiskunnallisen yritystoiminnan opinnäytetyöpalkinnolla. Maineen ja kunnian lisäksi voittaja saa 1 000 euron palkkion. Kaikki kilpailuun osallistuneet saavat yhden vuoden mittaisen FinSERNin jäsenyyden, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin.

Voittaja palkitaan huhtikuussa 2012 järjestettävän FinSERN 2. tutkimuskonferenssin yhteydessä. Kilpailuun voivat osallistua yliopistojen kandidaatti- ja maisteritutkintojen, ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöt.

Valinnan voittajasta tekee kilpailun järjestäjien FinSERNin ja Suomalaisen Työn Liiton muodostama ja nimeämä yhteistyöryhmä.

Kilpailuun jätettävien töiden tulee olla yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen muodollisesti hyväksymiä 1.1.2010 jälkeen. Opinnäytteen kielenä voivat olla kotimaiset kielet tai englanti. Työn tieteenalaa ei ole etukäteen rajattu ja opinnäytetöiden teemat voivat käsitellä esimerkiksi: a) yhteiskunnallisen yritystoiminnan merkitystä ja toimintaympäristöä Suomessa, b) yhteiskunnallisia yrityksiä yleishyödyllisten palveluiden tuottajina, c) yhteiskunnallisen yrityksen perustamiseen liittyvien tekijöiden tunnistamista, d) yhteiskunnallisten yritysten vaikutusten todentamista ja näkyväksi tekemistä, e) yhteiskunnallisia yrityksiä sosiaalisten innovaatioiden näkökulmasta.

Arvioinnissa huomioidaan opinnäytetöiden: innovatiivisuus, hyödyllisyys, tuoreen näkökulman tuominen alan keskusteluun sekä laadukas tutkimuksen toteuttamistapa. Mikäli opinnäytetyö on osittain salainen, tällöin arviointi tehdään julkisen osan perusteella. Palkittava työ voi olla empiirinen tai teoreettinen tutkimus.

Palkintoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenevät: a) opinnäytetyöntekijän tiedot, b) tiedot oppilaitoksesta ja tutkinnosta, johon opinnäytetyö on tehty c) opinnäytetyön otsikko ja lyhyt yhteenveto työstä (abstrakti, 1 A4), d) työnohjaajan yhteystiedot, e) opinnäytetyön ohjaajan perustelu palkinnon saamiseksi (1 A4). Hakemukseen liitetään opinnäytetyö sähköisenä PDF-tiedostona. Työn voi lähettää joko opinnäytetyöntekijä itse tai esimerkiksi hänen ohjaajansa, kuitenkin tekijän suostumuksen varmistaen.

Hakemukset tulee toimittaa 1.4.2012 mennessä sähköpostitse harri.kostilainen@finsern.fi.

Kilpailuun jätetyt opinnäytetyöt voidaan julkaista FinSERNin tutkimustietokannassa.

Lisätietoja palkinnosta ja sen hakemisesta antaa Harri Kostilainen (harri.kostilainen@finsern.fi)

Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään yhteiskunnallista yritystoimintaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista yhteiskunnallisen yritystoiminnan osaamista. Tarkoituksena on myös tehdä FinSERNin ja Suomalaisen Työn Liiton yhteiskunnallisiin yrityksiin liittyvä työ tunnetuksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Sisältöön liittyvät tiedostot: