Noin puolet yrityksistä ostaa tai myy työtä internetin kautta

Noin puolet yrityksistä ostaa tai myy työtä internetin kautta

Alle viisi vuotta toimineet yritykset käyttävät internetiä ahkerammin kaikilla toimialoilla. Tiedot käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton vappututkimuksesta, jonka tavoitteena on käynnistää keskustelu suomalaisen työn uusista muodoista.

Internetin käyttö välineenä työn ostoon ja myyntiin on määrältään vielä yrityksissä verraten vähäistä. Silti kaikista yrityksistä noin puolet on käyttänyt internetiä tähän tarkoitukseen. Alle viisi vuotta toimineet yritykset käyttävät internetiä työpanosten ostamiseen ja myymiseen muita ahkerammin kaikilla toimialoilla. Internetin kautta hankitaan ensisijaisesti osaamista, jota yrityksillä ei itsellään ole. Keskeisenä motiivina ei sen sijaan ole työpanosten edullisuus. Eniten internetiä käytetään markkinointiin, kotisivuihin, blogeihin ja tuote-esittelyihin.

Tutkimuksen mukaan internetiä käytetään enemmän oman työpanoksen tarjoamiseen kuin ulkopuolisen työpanoksen ostamiseen. Kasvuyritykset panostavat muita useammin oman osaamisensa myyntiin. Teollisuus taas käyttää muita useammin internetiä tuotekehitykseen. Tuotekehitykseen panostavat yritykset sekä myyvät että ostavat työpanosta internetin välityksellä muita useammin.

Internetiä pidetään kätevänä ja edullisena tapana myydä ja internet on lisännyt sitä käyttävien liiketoimintaa.

- Internetistä on tullut edelläkävijäyritysten työväline. Se muuttaa työn tekemisen tapaa ja tarjoaa yrityksille kilpailuetuja. Netin käyttö ja erilaiset hyödyntämistavat kasvavat yrityksissä kaiken aikaa. Sen osoittaa hyvin myös viime Vapun alla käynnistämämme verkkoyhteisö Avainklubi. Jäsenyrityksemme ja klubilaiset ovat näyttäneet kuluttajien ja yritysten yhteistyön edut myös tuotekehityksessä, sanoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Pekka Tsupari.

Internetin kautta hankitaan erikoisosaamista ja laajennetaan liiketoimintaa

Suurin osa niistä yrityksistä, jotka tarjoavat työtä netin välityksellä, on tarjonnut työpanostaan nimenomaan kotimaahan (80%). Teollisuus myy työpanostaan muita useammin myös ulkomaille. Muuten oman työpanoksen tarjoaminen ja ulkopuolisen työn ostaminen on kotimaapainotteista. Enemmän kuitenkin ostetaan ulkomailta kuin myydään ulkomaille.

Yritykset hankkivat internetin välityksellä osaamista, jota heillä itsellään ei ole. Toiseksi syyksi mainitaan internetin kätevyys. Internetiä pidetään myös nopeana tapana hankkia ulkopuolista työpanosta. Vain 6 prosenttia vastaajista mainitsee syyksi sen, että internetin kautta hankitut työpanoksien kustannukset olisivat omia kustannuksia edullisemmat.

Yritykset kokevat, että internet tarjoaa kätevän, nopean ja edullisen mahdollisuuden oman työpanoksen tarjoamiseen. Keskeiseksi perusteeksi yritykset ilmoittavat myös liiketoiminnan laajentamismahdollisuuden ja markkinaosuuden kasvattamisen.

Internetin käyttö työvälineenä lisääntyy

Valtaosa niistä yrityksistä, jotka tarjoavat työpanosta netin kautta, on sitä mieltä, että oman työpanoksen tarjoaminen internetin välityksellä tulee lähimmän kahden vuoden aikana lisääntymään (71 %). Tarjonnan lisäys kohdentuu valtaosaltaan kotimaahan (77%). Reilu viidennes, (23 %), arveli lähitulevaisuudessa tarjoavansa työpanostaan ulkomaille.

Yritykset, jotka eivät käytä internetiä sanovat, että ulkopuolisen työpanoksen ostaminen tai oman työpanoksen myyminen ei kuulu yrityksen liiketoimintaan. Näistä yrityksistä viidennes uskoi, että internetistä ostaminen ja oman työpanoksen tarjoaminen tulee lisääntymään kahden vuoden aikana ja suuntautumaan pääasiassa kotimaahan.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n kanssa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritykset, EK:n jäsenyritykset ja alle viisi vuotta toimineet Suomen Uusyrityskeskuksen SUK:n jäsenyritykset. Tutkimus toteutettiin 3.-19.4. SurveyPal-tutkimustyökalulla ja vastausprosentti oli 15.

Lisätiedot:

Suomalaisen Työn Liitto
tutkimuspäällikkö Sami Tuurna
0400 802 001, sami.tuurna@avainlippu.fi

 toimitusjohtaja Pekka Tsupari
040 570 2021, pekka.tsupari@avainlippu.fi
www.avainlippu.fi