Vuoden 2012 paras yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevä opinnäytetyö valittu

Vuoden 2012 paras yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevä opinnäytetyö valittu

FinSERN on yhdessä Suomalaisen Työn Liiton kanssa valinnut valtiotieteen maisteri Ilona Koton opinnäytetyön ”Yhteiskunnallisen yrittäjyyden institutionalisaatio Suomessa – haasteet ja mahdollisuudet” vuoden 2012 parhaaksi yhteiskunnallista yritystoimintaa käsitteleväksi opinnäytetyöksi. Koto palkittiin 1 000 eurolla FinSERNin pohjoismaiset tutkijat koonneen tutkimusseminaarin yhteydessä 25.4.2012. Kaikki kilpailuun osallistuneet saivat vuoden mittaisen FinSERNin jäsenyyden, joka oikeuttaa osallistumaan tutkimusverkoston järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin.

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSERN julkisti syksyllä 2011 yhdessä Suomalaisen Työn Liiton kanssa vuosittain järjestettävän kilpailun yhteiskunnallista yritystoimintaa käsitteleville opinnäytetöille. Kilpailun tarkoituksena on herättää kiinnostusta yhteiskunnallista yritystoimintaa koskevaan tutkimukseen erityisesti yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden parissa, parantaa tutkimustulosten leviämistä sekä edistää yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnettuutta. Ensimmäistä kertaa järjestettyyn kilpailuun jätettiin seitsemän opinnäytetyötä. Opinnäytteitä kilpailuun tuli eripuolelta Suomea niin yliopistoista kuin ammattikorkeakouluistakin. Kaikki kilpailuun ilmoitetut työt olivat hyvätasoisia.

Kilpailun voittanut Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan lopputyössä Ilona Koto tarkastelee yhteiskunnallista yrittäjyyttä suomalaisesta näkökulmasta ja pyrkii kartoittamaan tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sen institutionalisaatioon. Tutkimuksessa selvitettiin avainhenkilöhaastattelujen avulla miten yhteiskunnallinen yritystoiminta ymmärretään Suomessa, sekä minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita sen vakiintumiselle on tunnistettu. Haastateltujen mielestä yhteiskunnallisten yritysten tärkein ominaispiirre oli yrityksen itselleen määrittelemä yhteiskunnallinen tehtävä ja sen toteuttaminen. Koton mukaan yhteiskunnallisen yrityksen institutionalisaatiota edesauttavat Suomessa muun muassa vahva kolmas sektori, vakiintunut osuustoiminta, vastuullisen kansalaisuuden ja individualismin vahvistuminen sekä tiivis kansainvälinen yhteistyö. Liiketoimintamallin vakiintumista puolestaan hidastavat esimerkiksi hankintalaki ja sen tulkinta, yksipuolinen näkemys yrittäjyydestä, hallintoalamaisuuskulttuuri sekä käsitteiden sekoittuminen.

Voittanut opinnäytetyö on luettavissa FinSERNin ylläpitämässä yhteiskunnallisen yritystoiminnan julkaisutietokannasta.

FinSERN ja Suomalaisen Työn Liitto avaavat järjestyksessään toisen opinnäytetyökilpailun yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta (ilmoitus liitteenä).

Lisätietoja

Harri Kostilainen       
Tutkija/ Sihteeri                                    
Diak / FinSERN
Sturenkatu 2, 00510 Helsinki     
Puh. 040 501 9394    
harri.kostilainen@finsern.fi
          
www.finsern.fi
  

Saila Tykkyläinen
Kehityspäällikkö
Suomalaisen Työn Liitto
PL 429 (Mikonkatu 17 A), 00101 Helsinki
Puh. 050 401 7178
saila.tykkylainen@avainlippu.fi
www.avainlippu.fi
www.facebook.com/suomalainentyo

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sisältöön liittyvät tiedostot: