Tutkimukset

 • 27.1.2015 / Tutkimus

  Suomalaiset yritykset ja suomalainen työ menestyy tulevaisuudessa entistä paremmin, mikäli yrityskulttuurin muutosta ymmärretään paremmin, johtamiskulttuuria kehitetään entistä avoimemmaksi ja jo olemassa olevia asiantuntijaverkostoja hyödynnetään yhä

 • 22.12.2014 / Tutkimus

  Nämä toimintaehdotukset perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tuoreeseen Merkityksellisen ja arvokkaan työn ohjelma -julkaisuun.

 • 15.12.2014 / Tutkimus

  Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin marraskuussa 2014 ja siihen vastasi 1166 15–79-vuotiasta suomalaista kuluttajaa.

 • 11.11.2014 / Tutkimus

  Suomalaisen Työn Liitto haluaa antaa oman panoksensa työn muutokseen liittyvään keskusteluun. Tämän ohjelman myötä nostamme esiin millaista on merkityksellinen ja arvokas työ (High Value Work ). Määritämme miten uusi liiketoimintakulttuuri ja

 • 9.10.2014 / Tutkimus

  Suomalaisyritysten ja koko kansakunnan edellytykset kilpailukykyiselle, innovatiiviselle ja tuottavalle työlle paranisivat, jos tulevaisuuden työ ymmärrettäisiin paremmin ja työntekijöiden odotuksia tulevaisuuden työltä osattaisiin hyödyntää avoimemmin

 • 1.9.2014 / Tutkimus

  Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia suomalaista kuluttajaa muuttuvassa ympäristössä, kotimaisuuden suosimista sekä Venäjän tilanteen vaikutusta kotimaisuuden suosimiseen. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat 15-70 -vuotiaat miehet ja naiset ympäri

 • 18.6.2014 / Tutkimus

  Kesätutkimuksessa selvitettiin mitkä ovat tärkeimpiä suomalaisten kesään kuuluvia asioita ja muuttuvatko suomalaisten kulutustottumukset kesällä. Tutkimuksen mukaan tori on kesän tärkein ostospaikka ja grillaus, saunominen ja luonnossa oleminen ovat

 • 9.5.2014 / Tutkimus

  Työelämän murros näkyy suomalaisten suhtautumisessa työelämään ja uusiin teknologioihin. Suomalaiset uskovat teknologian mullistavan tulevaisuuden työelämän, mutta mullistuksen vaikutus omaan työhön pelottaa. Toisaalta teknologiassa nähdään myös

 • 29.4.2014 / Tutkimus

  Suomalaisen Työn Liitto tutki osana Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjaa suomalaisten kuluttajien suhdetta suomalaisiin tuotteisiin sekä kotimaisuuden merkitystä kuluttajien ostopäätöksissä. Tutkimuksessa tunnistettiin suomalaisia elintarvikkeita ja

 • 10.4.2014 / Tutkimus

  Suomalaisen Työn Liitto teetätti tutkimuksen Innolink Research Oy:lla selvittääkseen, kuinka hyvin suomalaiset tuntevat Avainlippu-merkin ja mikä on sen vaikutus kuluttajien ostopäätökseen. Tulokset olivat positiiviset, sillä lähes 90% suomalaista