Tutkimukset

 • 31.5.2013 / Tutkimus

  Halusimme tietää millainen mielikuva suomalaisilla on Suomalaisen Työn Liiton hallinnoimista Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkeistä. Tärkein syy tutkimuksen tekemiselle oli tarve tietää, kuinka tunnettuja Suomalaisen

 • 19.3.2013 / Tutkimus

  Designin merkityksestä yrityksille on toistaiseksi tuotettu vähän empiiristä tietoa. Suomalaisen Työn Liiton tekemä Mitä design merkitsee yrityksille 2012 ja sitä seurannut seurantatutkimus 2013 ovat olleet tärkeässä roolissa, kun

 • 8.11.2012 / Tutkimus

  Joulun kulutuskäyttäytymisessä kotimaisuus on tärkeä asia suurimmalle osalle suomalaisista. Noin puolet suomalaisista pyrkii kuluttamaan jouluna vastuullisesti ja kolme neljästä pitää Suomessa tuotettujen tuotteiden ja palveluiden suosimista

 • 21.9.2012 / Tutkimus

  Prof. emer. Osmo Forssell ja liiton tutkimuspäällikkö Sami Tuurna ovat laatineet yhdessä tämän katsauksen liiton historiikin ja Forssellin 60-luvulta lähtien tekemien panos-tuotostutkimusten syventämiseksi. Suomalaisen työn määrän ja taidon kehityksen

 • 26.4.2012 / Tutkimus

  Alle viisi vuotta toimineet yritykset käyttävät internetiä ahkerammin kaikilla toimialoilla.

 • 16.2.2012 / Tutkimus

  Tutkimus designin roolista suomalaisille yrityksille osoittaa, että design jää yrityksissä vielä luvattoman usein ydinliiketoimintojen varjoon. Osa yrityksistä on oivaltanut designin merkityksen kilpailukyvylle, mutta valtaosaltaan yritykset pitävät

 • 22.11.2011 / Tutkimus

  Suomalaisten aito huoli yhteiskuntamme tilasta ja suunnasta on säilynyt suurena. Kansalaiset kokevat, etteivät he voi toteuttaa riittävästi itseään. Lähes puolet, 49%, Suomen nykyistä toimintakulttuuria koskevista arvokuvauksista on luokiteltavissa

 • 15.11.2011 / Tutkimus

  Suomalaisen Työn Liitto kehottaa kaikkia suomalaisia tekemään valintoja sinivalkoisen joulun puolesta. Suomalaisen Työn Liiton Taloustutkimus Oy:llä teettämän tutkimuksen mukaan sinivalkoisista valinnoista saa hyvän mielen ja niistä voi nauttia joulun

 • 3.9.2011 / Tutkimus

  Yrittäjyysilmapiirissä näyttää olevan hienoisia hiipumisen merkkejä. Yrittäjyyden houkuttelevuus on aiempaa vähäisempää, yritysten perustamista harkitsee aiempaa harvempi ja yrittäjyysilmapiirin koetaan heikentyneen. Tiedot selviävät

 • 30.6.2011 / Tutkimus

  Neljä viidestä suomalaisesta sanoo menevänsä joka aamu mielellään töihin. Nuorimmassa 15−24-vuotiaiden ryhmässä, viidennes on kuitenkin täysin eri mieltä. Tuloksista käy ilmi, että nuorin ikäryhmä ei ole vielä löytänyt paikkaansa työelämässä,