Tutkimukset

 • 5.2.2014 / Tutkimus

  Suomalaisen Työn Liiton Unelmoitu Suomessa -hankkeeen tavoitteena oli tutkia työssä käyvien nuorten käsityksiä työelämästä, tulevaisuudenuskosta sekä haaveista. Tämän ymmärryksen perusteella pyrittiin löytämään suuntia työelämän muutostarpeille. 

 • 8.11.2013 / Tutkimus

  Suomalaisen Työn Liiton joulututkimuksen mukaan suomalaiset arvostavat kotimaisuutta edelleen korkealle valitessaan joululahjoja. Yli 70 prosenttia suomalaisista ostaa mielellään suomalaisia joululahjoja. Tutkimuksen mukaan yli 60 prosenttia

 • 26.6.2013 / Tutkimus

  Panos-tuotos-taulukoista tehdyt soveltavat tutkimukset kertovat, kuinka kuluttajien, yritysten ja julkisten tahojen tekemät ostopäätökset vaikuttavat Suomen talouteen ja työllisyyteen. Kertoaksemme monimutkaisen asian selkeästi, olemme tuottaneet

 • 17.6.2013 / Tutkimus

  Tutkimuksessa selvitettiin miten suomalaiset viettävät kesäänsä ja kuinka he kuluttavat. Kiinnostuksemme kohteena oli selvittää millaisia kesäkuluttajia me suomalaiset olemme, mitä me kulutamme ja kuinka paljon me kulutamme kesällä? Lisäksi tutkimme

 • 31.5.2013 / Tutkimus

  Halusimme tietää millainen mielikuva suomalaisilla on Suomalaisen Työn Liiton hallinnoimista Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkeistä. Tärkein syy tutkimuksen tekemiselle oli tarve tietää, kuinka tunnettuja Suomalaisen

 • 19.3.2013 / Tutkimus

  Designin merkityksestä yrityksille on toistaiseksi tuotettu vähän empiiristä tietoa. Suomalaisen Työn Liiton tekemä Mitä design merkitsee yrityksille 2012 ja sitä seurannut seurantatutkimus 2013 ovat olleet tärkeässä roolissa, kun

 • 8.11.2012 / Tutkimus

  Joulun kulutuskäyttäytymisessä kotimaisuus on tärkeä asia suurimmalle osalle suomalaisista. Noin puolet suomalaisista pyrkii kuluttamaan jouluna vastuullisesti ja kolme neljästä pitää Suomessa tuotettujen tuotteiden ja palveluiden suosimista

 • 21.9.2012 / Tutkimus

  Prof. emer. Osmo Forssell ja liiton tutkimuspäällikkö Sami Tuurna ovat laatineet yhdessä tämän katsauksen liiton historiikin ja Forssellin 60-luvulta lähtien tekemien panos-tuotostutkimusten syventämiseksi. Suomalaisen työn määrän ja taidon kehityksen

 • 26.4.2012 / Tutkimus

  Alle viisi vuotta toimineet yritykset käyttävät internetiä ahkerammin kaikilla toimialoilla.

 • 16.2.2012 / Tutkimus

  Tutkimus designin roolista suomalaisille yrityksille osoittaa, että design jää yrityksissä vielä luvattoman usein ydinliiketoimintojen varjoon. Osa yrityksistä on oivaltanut designin merkityksen kilpailukyvylle, mutta valtaosaltaan yritykset pitävät