Tutkimukset

 • 22.11.2011 / Tutkimus

  Suomalaisten aito huoli yhteiskuntamme tilasta ja suunnasta on säilynyt suurena. Kansalaiset kokevat, etteivät he voi toteuttaa riittävästi itseään. Lähes puolet, 49%, Suomen nykyistä toimintakulttuuria koskevista arvokuvauksista on luokiteltavissa

 • 15.11.2011 / Tutkimus

  Suomalaisen Työn Liitto kehottaa kaikkia suomalaisia tekemään valintoja sinivalkoisen joulun puolesta. Suomalaisen Työn Liiton Taloustutkimus Oy:llä teettämän tutkimuksen mukaan sinivalkoisista valinnoista saa hyvän mielen ja niistä voi nauttia joulun

 • 3.9.2011 / Tutkimus

  Yrittäjyysilmapiirissä näyttää olevan hienoisia hiipumisen merkkejä. Yrittäjyyden houkuttelevuus on aiempaa vähäisempää, yritysten perustamista harkitsee aiempaa harvempi ja yrittäjyysilmapiirin koetaan heikentyneen. Tiedot selviävät

 • 30.6.2011 / Tutkimus

  Neljä viidestä suomalaisesta sanoo menevänsä joka aamu mielellään töihin. Nuorimmassa 15−24-vuotiaiden ryhmässä, viidennes on kuitenkin täysin eri mieltä. Tuloksista käy ilmi, että nuorin ikäryhmä ei ole vielä löytänyt paikkaansa työelämässä,

 • 13.1.2011 / Tutkimus

  Monet kyselyyn vastanneet olivat kovien, kotimaisen tuotannon puolesta suosivien faktojen kannalla. Tämän lisäksi kaivattiin esimerkkejä kotimaisen työn menestyksestä maailmalla. Liiton toiminnan Helsinki-keskeisyyttä toivottiin vähennettäväksi ja

 • 3.12.2010 / Tutkimus

  WOIMA-säätiö ja Suomalaisen Työn Liitto teettivät yhteisen arvotutkimuksen Suomen osalta Taloustutkimus Oy:n avustamana yhdysvaltalaisen Barrett Values Centren strukturoimasta ja toimittamasta maakartoituksesta. Tutkimukseen, joka esiteltiin

 • 1.11.2010 / Tutkimus

  Liiton joulututkimuksessa lokakuun lopulla kuluttajat arvioivat käyttävänsä omiin henkilökohtaisiin jouluvalmisteluihinsa ja lahjahankintoihinsa keskimäärin 439 euroa. Vuonna 2009 vastaava lukema oli 370 euroa. Verkkokauppaostoksiin menee noin 52 euroa

 • 24.10.2010 / Tutkimus

  Suomen ensimmäisen Yrittäjyysbarometrin toteuttivat Suomalaisen Työn Liitto yhdessä Suomen Uusyrityskeskukset ry:n, Elisa Oyj:n ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. Taloustutkimus Oy kartoitti suuren yleisön mielipiteet ja Suomalaisen

 • 20.6.2010 / Tutkimus

  Suomi sai liiton juhannustutkimuksessa kouluarvosanaksi 7,9. Vastaajista lähes neljännes antoi Suomelle kiitettävän arvosanan. Samalla Suomi nähtiin kuitenkin lähinnä ikääntyvänä hyvinvointiyhteiskuntana, jota ei mielletä kuuluvaksi korkean osaamisen

 • 30.4.2010 / Tutkimus

  Suomalaisen Työn Liitto ja Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK toteuttivat huhtikuussa ensimmäistä kertaa yhteisen vappututkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisen työn päivän kunniaksi suomalaisten vapun viettoa ja suhtautumista työhön.