Vappututkimus 2012: Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Vappututkimus 2012: Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Alle viisi vuotta toimineet yritykset käyttävät internetiä ahkerammin kaikilla toimialoilla.

Internetin käyttö välineenä työn ostoon ja myyntiin on määrältään vielä yrityksissä verraten vähäistä. Silti kaikista yrityksistä noin puolet on käyttänyt internetiä tähän tarkoitukseen. Alle viisi vuotta toimineet yritykset käyttävät internetiä työpanosten ostamiseen ja myymiseen muita ahkerammin kaikilla toimialoilla. Internetin kautta hankitaan ensisijaisesti osaamista, jota yrityksillä ei itsellään ole. Keskeisenä motiivina ei sen sijaan ole työpanosten edullisuus. Eniten internetiä käytetään markkinointiin, kotisivuihin, blogeihin ja tuote-esittelyihin.

Sisältöön liittyvät tiedostot: