arvot

Selvityksessä reilulta tuhannelta suomalaiselta tiedusteltiin, miten he uskovat työpaikkojen arjen muuttuvan tulevaisuudessa. Suurin muutos vastaajien mukaan liittyy monikulttuurisuuden lisääntymiseen.

...

Kun tuhatta suomalaista pyydettiin kuvailemaan itseään työntekijänä tällä hetkellä, kolme perinteistä työetiikkaa heijastavaa arvoa nousi ylivoimaisesti ylitse muiden: vastaajista 67 prosenttia piti itseään...

Tutkimuksen pääaineistona oli tuhannelle (1000) suomalaiselle tehty Työn arvojen monimuotoistuminen -tutkimus. Tutkimuksessa keskityttiin selvittämään miten suomalaiset kokevat itsensä työntekijänä nyt ja...

Missio

Toimimme rohkeasti ja ennakkoluulottomasti suomalaisen työn puolesta, jotta jäsenyrityksemme menestyisivät Suomessa ja Suomen ulkopuolella.

Edistämme uusia avauksia...