Yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset rakentavat hyvinvointia suomalaisella työllä.

Mitä yhteiskunnallinen yritystoiminta on?

Suomessa on tuhansia yhteiskunnallisia yrityksiä. Niitä toimii kaikilla aloilla, joilla ihmisten hyvinvointi tai ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää.

Yhteiskunnallinen yrittäminen on kannattavaa yritystoimintaa ja vahvasti arvoihin sitoutunutta. Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneiden yritysten joukossa on erikokoisia yrityksiä monilta toimialoilta.

Mukana ovat esimerkiksi seuraavat yritykset: Helsingin Diakonissalaitoksen omistama Diacor Oy, miljoonia euroja lastensuojelutyöhön vuosittain tuottava Linnanmäki sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä työllistävä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.  

Lisää esimerkkejä yhteiskunnallisista yrityksistä löydät täältä.

Liiketoiminnallaan yhteiskunnalliset yritykset muun muassa:
* tarjoavat syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille työmahdollisuuksia ja väylän takaisin aktiiviseen ja hyvään elämään
* kehittävät ympärivuorokautisessa hoidossa oleville ikäihmisille vireyttä ja hyvinvointia ylläpitäviä palveluita
* tekevät lasten huostaanottoja ennaltaehkäisevää perhetyötä
* mahdollistavat tavaroiden uudelleenkäyttöä ja tuottavat saasteetonta uusiutuvaa energiaa 
* tarjoavat edullisia kulttuurielämyksiä, kehittävät kaupunkikulttuuria ja edullista vapaa-ajan toimintaa nuorille
* tuottavat varoja yleishyödyllisten järjestöjen auttamistyöhön

Miksi yhteiskunnallisia yrityksiä tarvitaan?

Yhteiskunnalliset yritykset:
* uudistavat palvelurakenteita
* tuottavat hyvinvointipalveluita inhimillisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla
* ovat usein juurtuneet paikallisyhteisöönsä; ne työllistävät ja kehittävät palveluita paikallisista lähtökohdista käsin ja käyttävät voittojaan lähiyhteisönsä hyvinvoinnin parantamiseen
* kehittävät kannattavia ratkaisuja ympäristöongelmiin
* Yhteiskunnalliset yritykset osoittavat, että yrityksillä on kykyä ratkoa aikamme pieniä ja suuria ongelmia!

Merkin hyödyt yritykselle

Suomalaisen Työn Liiton hallinnoima Yhteiskunnallinen yritys -merkki nostaa esiin yritysten kyvyn ratkoa ongelmia ja toimia kestävän hyvinvoinnin rakentajina. Yhteiskunnallinen yritys -merkille on tarvetta, sillä asiakkaat ja työntekijät ovat entistä kiinnostuneempia yritysten vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Merkki on nopea ja luotettava keino kertoa yrityksen asiakkaille ja muille sidosryhmille, että
* yritys on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia
* yritys käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.
* yrityksen omistajat ovat sitoutuneet yrityksen yhteiskunnallisiin tavoitteisiin 

Yhteiskunnallinen yritys -merkki on ovi yhteiskunnallisten yritysten kärkijoukkoon ja yhdessä toteutettaviin tempauksiin, tapahtumiin ja viestintään!

Hakuohjeistus
Hakulomake

Merkin hyödyt asiakkaalle

Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan yhteiskunnalliset yritykset luotettavasti.

Suomalaisen Työn Liitto myöntää merkin yrityksille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan muun muassa seuraavia periaatteita:
* Yrityksen ensisijainen tavoite on kehittää ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin
* Yritys käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen
* Yritys toimii avoimesti ja läpinäkyvästi
* Yrityksen omistajat ovat sitoutuneet edistämään yrityksen yhteiskunnallisia tavoitteita

Merkin myöntämisperusteet

Suomalaisen Työn Liiton hallinnoima merkki on asiakkaan kannalta luotettava:
* Merkin myöntää hakemusten perusteella asiantuntijatahoista koostuva toimikunta
* Yrityksen toimintaa seurataan säännöllisesti, ja sen tulee hakea merkkiä määräajoin uudelleen

Kaikkiin merkin saaneisiin yrityksiin pääset tutustumaan täältä.

 

Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä Suomalaisen Työn Liittoon stl@avainlippu.fi ja katso Usein kysytyt kysymykset.