Kaikki yhteiskunnalliset yritykset

Kaikki yhteiskunnalliset yritykset

Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan perustelut 3.12.2014. kokouksessa myönnetyille Yhteiskunnallinen yritys -merkeille.

KVPS Tukena Oy

KVPS Tukena Oy on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ostopalvelutoimintaansa varten perustama ja 100 % omistama valtakunnallinen palveluntuottaja. Säätiön tarkoituksena on edistää, tukea ja järjestää kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän lähiomaistensa asumista, kotipalvelua, lomitusta ja kehitysvammaisten henkilöiden päivä- ja työtoimintaa sekä edistää heidän työllistymistään. Yhtiön voitto käytetään tämän tarkoituksen edistämiseen. Tukena tuottaa kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville ihmisille monipuolisia palveluita. Tukenan palvelutoiminnan lähtökohta ja perusta on yhteiskunnan jokaisen jäsenen täysivaltaisuus, kansalaisuus, tasa-arvo ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Palveluiden tuottaminen perustuu yksilölähtöisyyden ajatteluun ja asiakkaiden osallisuuden vahvistamiseen. Tukenalla on ollut käytössä vuodesta 2004 alkaen EFQM- arviointimalli. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti yhteiskunnallista ulottuvuutta sekä asiakastuloksia.

Kotipaikka: Tampere

Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy

Somerolla toimiva Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy tuottaa ja tarjoaa kuntoutusta sekä terveyttä ja toimintakykyä edistäviä asumis-, hyvinvointi- ja hoivapalveluja ensisijaisesti ikääntyvälle aikuisväestölle eteläisen Suomen alueella. Yrityksen omistaa 100 % Someron seudun kuntokotiyhdistys ry. Sotiin perustuvan hoidon ja kuntoutuksen loppuun saattaminen on yrityksen kunniatehtävä. Yrityksen erityisosaamista on ikäihmisten hoito ja kuntoutus sekä innovatiivisten ratkaisujen löytäminen heidän tarpeeseen. Hyvinvointikeskus pyrkii käyttämään noin puolet vuosituloksestaan yhtiön palvelujen kehittämiseen ja toisen puolen osingonjakona Someron seudun kuntokotiyhdistykselle, joka puolestaan yleishyödyllisenä yhdistyksenä tukee sotiemme veteraaneja eri muodoissaan.

Kotipaikka: Somero

Mimmin Terapia Oy

Muhoslaisen Mimmin Terapia Oy:n toiminta-ajatuksena on lisätä ihmisten hyvinvointia ja elämäniloa. Toimintaterapia, psykoterapia, työnohjaus ja koulutuspalvelut ovat yrityksen palveluita, joiden maksaja on useimmiten julkinen taho. Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät ovat yrityksen erikoisosaamista. Yritys noudattaa Green Care Finland ry:n eettisiä ohjeita. Mimmin Terapia Oy toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa aktiivisesti.

Kotipaikka: Muhos

Psykoterapiakeskus Vastaamo

Psykoterapiakeskus Vastaamon tarkoitus on parantaa mielenterveyden hoito- ja kuntoutuspalveluiden saatavuutta sekä tehdä hyvää mielenterveyttä edistävää ja mielenterveyden häiriöitä ennaltaehkäisevää työtä. Yhtiön omistavat Ville Tapio 68 %, Nina Tapio 18 % ja Perttu Tapio 14 %. Yritys käyttää vähintään puolet yrityksen edellisen tilikauden toiminnan voitosta mielenterveyden hoito- ja kuntoutuspalveluiden saatavuuden parantamiseen, hyvää mielenterveyttä edistävän ja mielenterveyden häiriöitä ennaltaehkäisevään toimintaan sekä psykoterapeuttien työympäristöjen ja ammatinharjoittamisen mahdollisuuksien kehittämiseen.

Kotipaikka: Helsinki

Rinnekoti-Säätiö

Espoossa toimiva Rinnekoti-Säätiö tuottaa kehitysvammaisten asumiseen, terveydenhuoltoon, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja koulutukseen liittyviä palveluita. Säätiön voitto kanavoidaan mm. kehitysvammaisuuteen liittyvään tutkimustoimintaan. Säätiö käyttää kaiken voittonsa tarkoituksensa mukaisen toiminnan kehittämiseen, muun muassa kehitysvammaisuuteen liittyvään tutkimustoimintaan.

Kotipaikka: Espoo

VerkkoNikkarit Osuuskunta

VerkkoNikkarit Osuuskunta tuottaa Nastolan alueelle ja ympäristöön erilaisia yksilöityjä palveluita. osuuskunta auttaa muita yhteisöjä ja yrityksiä esimerkiksi sijaistyövoimaa tarjoamalla ja toimimalla palvelupisteenä eri yhteistyötahoille kuten kunnille, kyläyhdistyksille, järjestöille ja yrityksille. Osuuskunta ylläpitää toimiston ohessa Vekkaria, pientä käsityö- ja kirjakahvilaa ja palvelupistettä. Vekkarissa voi tutustua palveluihimme ja toimintaamme. Osuuskunnalla on tällä hetkellä 23 jäsentä. Tuotteista ja palveluista saatu voitto käytetään kokonaisuudessaan alueen työllisyyden, hyvinvoinnin ja osuuskuntatoiminnan kehittämiseen.

Kotipaikka: Nastola

 

Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan perustelut 30.9.2014. kokouksessa myönnetyille Yhteiskunnallinen yritys -merkeille.

kaksi.nolla Oy

Osakeyhtiö kaksi.nolla tarjoaa ikäihmisten sosiaalipalveluja tuotemerkillä Kontu. Yrityksen tavoitteena on parantaa ikäihmisten hoivan laatua ja vaikuttavuutta sekä alalla työskentelevien työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista. Yrityksen omistavat Teo-Ilmari Tuovinen 33,33 % Tuula Pirjo Anneli Hoivala 33,33 % Rajkumar Sabanadesan 10,66 % Virpi Hantikainen 10,33 % Miikka Salonen 3,33 % Mira Aaltonen 3,33 % Ulla Klemetti 1,66 % Marina Salkova 1,66 % Marianne Irri 1,33 % Armi Semi 0,66 % ja Puustinen Jenna 0,33 %. Yhtiö voi jakaa osinkona enintään 49 % vuosivoitosta. Loput voittovarat yhtiö käyttää liiketoimintansa kehittämiseen sekä yhteiskunnallisten päämääriensä edistämiseen.

Kotipaikka: Tampere

Laptuote-säätiö

Laptuote-säätiö kehittää ja järjestää työtoimintaa, työhönvalmennusta, kuntoutusta, koulutusta ym. tukipalveluja heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille, joita ovat mm. syrjäytymisuhanalaiset nuoret, pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset ja maahanmuuttajat. Säätiö tuottaa palveluja edistämään asiakkaiden työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia. Säätiöllä ei ole omistajaa. Mahdollinen ylijäämä käytetään toiminnan kehittämiseen.

Kotipaikka: Lappeenranta

Sosiaalikehitys Oy

Sosiaalikehitys tarjoaa hyvinvointipalveluja kunnille ja kolmannen sektorin toimijoille. Keskeiset tuotteet ovat arviointi-, tutkimus-, ja kehittämispalvelut. Toiminnan keskiössä on nuorten syrjäytymisen ehkäisy, sosiaali- ja terveysalan rakenteiden kehittäminen, monialaisen yhteistyön vahvistaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen. Yrityksen omistaa 100 % Innolink Research Oy. Taseeseen jäävä voitto-osuus käytetään joko rahoitusaseman vahvistamiseen, uusien hankkeiden rahoittamiseen tai henkilöstön palkitsemiseen.

Kotipaikka: Tampere

Tietotaito Group Suomi Oy

Tietotaidon toiminta-ajatuksena on luoda yksilöiden ja yhteisöjen arkeen terveyttä ja hyvinvointia tuottamalla palveluja, jotka ennaltaehkäisevät ja ratkaisevat ongelmatilanteita. Lapset, nuoret ja perheet saavat psykologista ja psykoterapeuttista apua erilaisiin kasvuun ja kehitykseen liittyvien ongelmatilanteiden hoitamiseen. Muita kohderyhmiä ovat työikäiset henkilöt, työyhteisöt sekä neuropsykologista tutkimusta ja kuntoutusta tarvitsevat lapset ja aikuiset. Yrityksen omistavat Pirkko-Liisa Hyttinen 24 % Pirkko Hänninen 24 % Päivi Poutiainen 20 % Marja Soila 18 % ja Tietotaito Group Suomi Oy 14 %. Vähintään 50 % voitosta käytetään oman yhteiskunnallisen hyvän tuottamiskapasiteetin kasvattamiseen.

Kotipaikka: Joensuu

 

Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan perustelut 10.6.2014. kokouksessa myönnetyille Yhteiskunnallinen yritys -merkeille.
 

Aalef Oy

Aalef Oy on monialainen palveluyhtiö, joka tuottaa opiskelija-, henkilöstö-, ja yleisöravintolapalveluita, catering-palveluita, pääasiassa pk-yritysten ja yhteisöjen tilitoimistopalveluita sekä opiskelija- ja oppilaitospalveluita. Aalef Oy pyrkii edistämään opiskelijoiden yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä, sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä ja osaltaan kannustamaan opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Yrityksen omistavat Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta 93,50 % Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö 3,25 % ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 3,25 %. Aalef Oy:n taseeseen jäävä voitto-osuus käytetään tulevien hankkeiden toteuttamiseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen. Omistajat käyttävät voitto-osuuttaan yhteiskunnallisten tarkoitustensa edistämiseen.

Kotipaikka: Lappeenranta

Ankkapurhan kulttuurisäätiö

Ankkapurhan kulttuurisäätiöllä on yleishyödyllinen ja yhteiskunnallinen tehtävä tukea lasten ja nuorten hyvää elämää. Säätiön perustehtävä koostuu lasten ja nuorten parhaaksi toimimisesta sekä kasvattajien ja kouluttajien työn tukemisesta. Lisäksi säätiön tarkoituksena on vaalia Ankkapurhan alueen kulttuuriperintöä. Säätiöllä ei ole omistajia eikä se siten jaa osinkoa. Säätiö käyttää mahdollisen ylijäämänsä ensisijaisesti nuorisokeskustoiminnan kehittämiseen, toissijaisesti kulttuuriperinnön vaalimiseen. Yhteiskunnallisia vaikutuksia mitataan järjestelmällisesti.

Kotipaikka: Anjala

Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry

Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry tuottaa kehitysvammaisille henkilöille työhönvalmennusta, tuettua työllistymistä sekä asumispalveluja. Yhdistyksen missio on antaa kehitysvammaisille ihmisille valmiuksia ja mahdollisuuksia hyvään ja itsenäiseen elämään. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden yhteiskuntaosallisuutta, asumisen taitoja, työelämätaitoja sekä olla tukena työllistymisessä ja asumisessa. Yhdistyksellä ei ole omistajia eikä se siten jaa osinkoa. Mahdolliset voitot yhdistys käyttää kehitysvammaisten asiakkaidensa hyväksi, asumispalvelussa, tuetun työn palvelussa tai työhönvalmennuksessa.

Kotipaikka: Helsinki
 

Eräjärven Kehittämisyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Eräjärven ja sen lähialueiden sekä asukkaiden elinolosuhteiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan mm. pyrkimällä turvaamaan yksityisten ja yhteiskunnallisten palvelujen saatavuutta, antamalla kannanottoja ja lausuntoja, suorittamalla varainhankintaa toimintaansa varten, järjestämällä koulutusta, harrastus- ja virkistystoimintaa, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja edistämällä muillakin tavoilla maaseutumaisten alueiden asukkaiden hyvinvointia. Yhdistyksellä ei ole omistajia ja mahdollinen voitto käytetään yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Kotipaikka: Eräjärvi

Invalidiliiton Kuntoutus Oy

Invalidiliiton Kuntoutuksen tehtävänä on tuottaa ja kehittää vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen monipuolisia kuntoutuspalveluita koko elämänkaarella. Yhtiön erityisosaamista ovat selkäydinvamman ja aivo-vaurion saaneiden ja harvinaisten sairauksien kuntoutus sekä sopeutumisvalmennus. Yhtiö noudattaa parhaita kansallisia ja kansainvälisiä kuntoutumiskäytäntöjä ja luo niitä. Yritys on 100 % Invalidiliiton omistama. Yhtiö käyttää voittonsa yrityksen palveluiden kehittämiseen sekä omistajan tarkoituksen edistämiseen. Yrityksellä on käytössä raportointi- ja dokumentointijärjestelmä, jossa kuvataan miten yritys toteuttaa liiketoimintaansa.

Kotipaikka: Helsinki
 

Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan perustelut 25.9.2013 kokouksessa myönnetyille Yhteiskunnallinen yritys -merkeille.

Ilolla Unelmatehdas Oy

Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan perustelu: Ilolla Unelmatehdas Oy tarjoaa ikääntyville ihmisille joustavia työmahdollisuuksia muun muassa Digikonkarit-konseptin kautta. Pidentämällä työuria yritys pyrkii omalta osaltaan nostamaan kokonaistyömäärän tarjontaa ja parantamaan huoltosuhdetta. Yrityksen omistavat Seedi Oy 80% ja Mindustri 20% . Voittoa käytetään ensisijaisesti parantamaan yrityksen mahdollisuuksia toimia työllistäjänä ja palvelujen kehittäjänä.

Kotipaikka: Espoo

Tmi Rinkilä Sari Rinkinen

Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan perustelu: Toiminimiyrittäjä Sari Rinkinen tuottaa Tohmajärvellä opetus-, kurssi- ja lomapalveluita erityisryhmille, pääasiassa kehitysvammaisille sekä mielenterveyskuntoutujille, sekä työnohjausta työuupuneille. Yrityksen tavoite on paikallisesti tuottaa palveluita joilla ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja esimerkiksi mielenterveysongelmia. Paikkakunnalla ei ole aiemmin ollut saatavissa täysi-ikäisille erityisryhmille suunnattuja virkistys- tai koulutuspalveluita, tuottoja kohdennetaan palveluiden kehittämiseen. Toiminimiyrittäjien tulee toimittaa Suomalaisen Työn Liitolle vahvistettu tilinpäätös vuosittain, jotta voidaan todeta miten liiketoiminnan tuottoja käytetään yrityksen yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen.

Kotipaikka: Tohmajärvi

Luotettava kauneus Oy

Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan perustelu: Luotettava kauneus Oy:n tavoite on  torjua harmaan talouden leviämistä parturi- ja kampaamoalalla sekä kauneudenhoitoalalla lisäämällä sekä asiakkaiden että yrittäjien tietoisuutta ongelmasta. Yritys myöntää Luotettava kauneus -sertifikaatin, joka takaa yrityksen täyttävän yhteiskunnan velvoitteet liittyen mm. työolosuhteisiin, työntekijöiden koulutukseen, kuitinantovelvollisuuteen sekä vakuutuksiin. Jokaisen työntekijän on vahvistettava sertifikaatti allekirjoituksellaan. Asiakkaiden saatavissa on reaaliaikainen verkossa oleva tilaajavastuuraportti, jota Tilaajavastuu Oy tarkastaa kuukausittain. Yritysten tulee myös pitää sertifiointikansiota odotustilassa asiakkaiden nähtävillä. Sertifiointi on kehitetty yhteistyössä Suomen Hiusalan yrittäjien, PAM:n ja Tilaajavastuu Oy:n kanssa. Yrityksen omistavat Mikaela Albäck 50% ja Johanna Ahlberg 50%, voittoa käytetään yrittäjien kouluttamiseen yritystoiminnan haasteista, yhteiskuntavelvoitteista ja työturvallisuudesta.

Kotipaikka: Inkoo

Meri-Lapin työhönvalmennussäätiö

Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan perustelu: Meri-Lapin työhönvalmennussäätiö järjestää työtoimintaa sekä työllistämiseen liittyvää kuntoutusta, valmennusta ja koulutusta työttömille, syrjäytymisuhanalaisille nuorille, vajaakuntoisille, mielenterveyskuntoutujille ja muille erityisryhmille. Säätiön perustehtäviin kuuluu myös terveyden edistäminen, joten palveluihin sisältyy mmm. terveystarkastus ja kuntotesti.  Säätiön liiketoiminnan ylijäämä käytetään asiakkaiden ja henkilökunnan työskentelyolosuhteiden parantamiseen sekä palvelujen kehittämiseen. Säätiön tuotoista yli 90% tulee kilpailluilta markkinoilta.

Kotipaikka: Kemi

SOTEK-säätiö

Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan perustelu: Kaakkois-Suomessa toimiva SOTEK-säätiö järjestää ja kehittää työllistämiseen liittyviä sosiaalisia palveluita, kuten työllistämis-, kuntoutus- ja valmennuspalveluja sekä tuotannollista työtoimintaa. Lisäksi se ylläpitää kehitysvammaisten päivätoimintaa. Palvelujen tavoitteena on lisätä asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, itsenäistä työllistymisaktiivisuutta ja elämänhallintaa. Säätiö on perustettu parantamaan alueen työllisyyttä, ja se käyttää liiketoiminnan ylijäämää mm. uusien toimintojen, hankkeiden ja esimerkiksi toimitilojen hankintaan. Säätiön tuotoista 85% tulee kilpailluilta markkinoilta.

Kotipaikka: Kotka

Sairaala Orton Oy

Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan perustelu: Sairaala Orton on keskittynyt tuki- ja liikuntaelinsairauksien takia sairauslomilla olevien henkilöiden kuntouttamiseen ja hoitamiseen. Toiminnan tarkoituksena on lyhentää sairauslomia ja saada henkilöt nopeammin takaisin työelämään ja vähentää sairauseläkkeiden määrää. Lasten ja nuorten reumasairauksien hoitaminen on valtakunnallisesti keskitetty Ortoniin. Yrityksen omistaa 100% Invalidisäätiö, jonka yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen voitot käytetään. Orton on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan Terveyspalvelualan Liiton laatimia vastuullisen liiketoiminnan periaatteita. Osoituksena tästä yritys saa käyttää toiminnassaan "Terveyspalvelualan vastuullinen toimija" - nimikettä.

Kotipaikka: Helsinki

VillaNuttu Oy

Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan perustelu: VillaNuttu Oy tarjoaa lastensuojelupalveluita, joiden päämääränä on turvata lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä ehkäistä lasten pitkäaikaisia huostaanottoja kodin ulkopuolelle. Yritys panostaa myös perhetyöhön sekä loma- ja viikonloppulapsille tarkoitettuihin avopalveluihin. VillaNutun pitkän tähtäimen tavoite on katkaista sukupolvelta toiselle periytyvä huono-osaisuus.  Yrityksen omistavat Helena Häkkilä 40 %, Aino Häkkilä 40 %, Mira Häkkilä 10 % sekä Miia Rautio 10 %. Pääosa yrityksen voitosta käytetään sen yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen. 

Kotipaikka: Siikajoki

Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan perustelut 6.6.2013 kokouksessa myönnetyille Yhteiskunnallinen yritys -merkeille.

Lumituuli Oy

Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan perustelu: Lumituuli Oy on Suomen ensimmäinen asiakkaidensa omistama tuulivoimayhtiö. Yritys edistää laajasti tuulivoiman käyttöä paitsi tuottamalla itse sähköä tuulivoimalla myös omistustensa ja hankkeidensa kautta. Yrityksen tuottama sähkö on Ekoenergia -merkittyä. Lumituuli Oy on toimintatavoiltaan hyvin avoin. Yrityksellä on tällä hetkellä yli 1200 omistajaa, joista kenelläkään ei ole yli 3% osuutta. Yritys järjestää uuden osakeannin ja tulee rakentamaan tuulivoimalan Iihin. Yhtiöjärjestyksensä mukaisesti yritys käyttää tuottonsa tuulivoimainvestointeihin.

Kotipaikka: Lumijoki

Parik-säätiö

Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan perustelu: Parik-säätiö vahvistaa vuosittain runsaan 800 nuoren, mielenterveyskuntoutujan, kehitysvammaisen ja pitkäaikaistyöttömän edellytyksiä osallistua työelämään, hakeutumaan koulutukseen ja kuntoutumaan selvitäkseen itsenäisesti työmarkkinoilla. Toiminnan näkyvänä tuloksena tuotetaan vetoJuhta-perävaunuja, -venetrailereita, mediacenter-palveluita sekä pyöritetään kierrätyskeskusta. Säätiö tuottaa palveluita kilpailuilla markkinoilla, ja sen tuotot tulevat yli 95% liiketoiminnasta. Säätiöllä ei ole omistajaa vaan liiketoiminnan ylijäämä käytetään palveluiden kehittämiseen. 

Kotipaikka: Kouvola
 

Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan perustelut 7.3.2013 kokouksessa myönnetyille Yhteiskunnallinen yritys -merkeille:

Kanresta Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Kanresta Oy tuottaa ravintolapalveluita kulttuurilaitoksissa ja tapahtumakeskuksissa. Ruokatarjoiluissa sovelletaan lautasmallia ja käytetään mahdollisimman paljon luomuraaka-aineita. Yrityksen tavoite on myös pienentää hiilijalanjälkeään lähiruokaa suosimalla. Yritys jakaa osingot kokonaisuudessaan omistajalleen Suomen Kansanterveysyhdistykselle, jossa jäseniä ovat Suomen Sydänliitto, Vanhustyön keskusliitto, Lastentautien tutkimussäätiö ja Suomen Mielenterveysseura. Kansanterveys ry tekee yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa suomalaista kansanterveystyötä.  

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

Honkalampi-säätiö

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Honkalampi-säätiö tarjoaa ja kehittää monialaisia sosiaalipalveluja vammaisille, vajaakuntoisille ja heidän kanssaan työskenteleville henkilöille. Muiden muassa työ- ja yksilövalmennusta sekä asumispalveluita. Säätiö tuottaa palveluita kilpailuilla markkinoilla, kilpailutusten kautta, joten sen tuotot tulevat yli 95% markkinoilta. Yritys pystyy seuraamaan palvelukohtaisesti toimintansa tuloksia ja vaikutuksia, esimerkiksi säätiön työllistämistoiminta on tuloksellista. Honkalampi-säätiö panostaa järjestelmällisesti työntekijöidensä vaikutusmahdollisuuksiin. Säätiöllä ei ole omistajaa vaan liiketoiminnan ylijäämä käytetään palveluiden kehittämiseen. 

Yrityksen kotipaikka: Joensuu
 

ASPA Palvelut Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: ASPA Palvelut Oy tarjoaa asumispalveluja ja muita itsenäistä elämää tukevia palveluja eri tavoin vammaisille ihmisille, mielenterveyskuntoutujille ja ikäihmisille. Yritys seuraa toimintansa vaikutuksia sekä kehittää palveluitaan mm. vertaisarviointimallin ja asiakastyöryhmien kautta. Yrityksen omistaa 100% vammaisjärjestötaustaisen Asumispalvelusäätiö ASPA. Yrityksen jakama voitto käytetään kokonaisuudessaan omistajan yleishyödylliseen toimintaan, edistämään vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä.

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

Alvi ry

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Alvi ry:n tavoitteena on kehittää mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden asumiskuntoutuspalveluita, yhdistys tuottaa tuettuja asumispalveluita, kotiin vietäviä asumisen tukipalveluita, työtoimintaa ja päivätoimintaa.   Yhdistys harjoittaa veronalaista elinkeinotoimintaa, sen ainoa yleishyödyllinen toiminto, Helsingin Tukiyhteisö on kirjanpidossa eriytetty liiketoiminnasta. Yritys panostaa henkilökuntansa työhyvinvointiin ja etuihin sekä palveluiden kehittämiseen yhteistyössä henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa, mm. kouluttamalla asiakkaita kokemusasiantuntijoiksi, jotka tulevaisuudessa tulevat suorittamaan erilaisia toiminnan arviointeja. Yritys käyttää liiketoiminnan ylijäämää asiakaskunnan hyvinvointiin ja virkistykseen järjestämällä mm. retkiä, kulttuuri- ja liikuntatapahtumia.

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

Oy MTKL Vireä Mieli Ab

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Oy MTKL Vireä Mieli Ab julkaisee mielenterveyden edistämiseen liittyviä lehtiä ja painotuotteita sekä tuottaa kuntoutus- ja koulutuspalveluita. Julkaisujen kautta se tuo mielenterveyteen liittyviä teemoja julkiseen keskusteluun. Yritys pyrkii monimuotoiseen työyhteisöön palkkaamalla muun muassa vajaakuntoisia, eläkeiässä tai eläkkeellä olevia ja maahanmuuttotaustaisia henkilöitä.  Yrityksen omistaa 100% Mielenterveyden keskusliitto, jonka yleishyödylliseen työhön yritys jakaa voittonsa. Liitto pyrkii lisäämään ihmisten tasavertaisuutta ja psyykkisten sairauksien ymmärtämistä ja hyväksymistä

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan perustelut 10.12.2012 kokouksessa myönnetyille Yhteiskunnallinen yritys -merkeille:

Syötekeskus Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Syötekeskus Oy harjoittaa vapaa-ajan ja hiihtokeskustoimintaa sekä pyörittää Nuorisokeskus Syötettä, joka on yksi Opetusministeriön hyväksymistä nuorisokeskuksista. Yritys panostaa esteettömään liikkumiseen ja on suuntamassa palvelujaan erityisesti sosiaalisille erityisryhmille. Hiihtokeskuksen yhteydessä toimii myös lomakoulu. Nuorisokeskus tukee lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Syötekeskus kuuluu Oulun Seudun Setlementti -konserniin, jonka yleishyödyllisenä tehtävänä on toimia sosiaalisen ja vapaan sivistystyön toimijana toimialueellaan. Yritys ei jaa lainkaan osinkoja, vaan sen voitto käytetään nuorisotyön kehittämiseen. 

Yrityksen kotipaikka: Pudasjärvi
 

Taito Myymälät Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Taito Myymälät Oy edistää suomalaisen käsi- ja taideteollisuuden menestystä. Yritys koordinoi Taito shop -myymälöiden ketjua, joissa myydään käsi- ja pienteollisesti valmistettuja suomalaisten käsityöyritysten ja käsityöläisten tuotteita. Yritys kehittää myymälöiden markkinointiyhteistyötä ja henkilöstön yhteistoimintaa. Yhtiön omistajat ovat Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n jäsenyhteisöjä; Käsi- ja taideteollisuusyhdistyksiä 10 kpl (64%), Yhdistysten 100% omistamia yrityksiä 3 kpl (24%), ja muita jäsenyhteisöjä 3 kpl (12%). Voitto käytetään yrityksen liikeidean mukaisesti oman toiminnan kehittämiseen. Jos osinkoa jaetaan, omistavat yhteisöt käyttävät voiton sääntöjensä mukaiseen käsityökulttuurin ja käsityöelinkeinon edistämiseen.

Yrityksen kotipaikka: Jyväskylä
 

Väestöliiton Klinikat Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Väestöliiton Klinikat Oy tekee hedelmöityshoitoja ja tarjoaa niihin liittyviä lapsettomuushoitojen erikoislääkäripalveluja. Toiminnan keskeinen tavoite on lapsettomuushoitojen terveyshaittojen minimointi lääke- ja hoitotieteellisin menetelmin. Yritys panostaa henkilöstönsä koulutukseen sekä asiakkaiden ja työntekijöiden fyysisen ja henkisen jaksamisen tukemiseen. Yritys tekee myös tutkimustyötä, esimerkiksi hoidoista syntyvien lasten ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin pitkäaikaisseurantaa. Yrityksen omistaa Väestöliitto ry.  Yhtiö käyttää voittonsa mm. korkeatasoisen lapsettomuuden hoidon, henkilöstön ammattitaidon kehittämisen sekä tutkimustyön turvaamiseen. Omistajalle mahdollisesti jaettava osinko käytetään Väestöliiton yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen.

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan perustelut 3.10.2012 kokouksessa myönnetyille Yhteiskunnallinen yritys -merkeille:

Sokeva Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Sokeva Oy on perustettu työllistämään näkövammaisia käsityöläisiä kestävien maalaustarvikkeiden tuotantoon, lisäksi yritys panostaa tuotteiden huoltoon. Nykyään yritys myös maahantuo maalaustuoteryhmään kuuluvia tuotteita. Yritys jakaa osingot kokonaisuudessaan sen omistavalle Näkövammaisten keskusliitto ry:lle, joka toiminnallaan edistää näkövammaisten asemaa. 

Yrityksen kotipaikka: Vantaa
 

LapsiperhePalvelu Stark Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: LapsiperhePalvelu Stark Oy tekee ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, pyrkii vähentämään lasten pitkäaikaisia sijoituksia perheen ulkopuolelle sja edistämään lastensuojelun asiakkaana olevien perheiden hyvinvointia. Yritys myös toteuttaa Mummi ja Vaari -toimintaa ylläpitämässään Tukikoti Tasapainossa. Yrityksen omistavat Mia Stark 80% ja LO Group Oy 20%. Pääosa yrityksen voitosta käytetään yrityksen yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen, mm. Perhetalo Pauliinan perustamiseen, kuntouttavien palveluiden kehittämiseen, sekä henkilökunnan tyky-toimintaan.

Yrityksen kotipaikka: Forssa
 

Yhteiskunnallisen yrityksen -merkkitoimikunnan perustelut 30.5.2012 kokouksessa myönnetyille Yhteiskunnallinen yritys -merkeille:

Asennetta-kampanja Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Asennetta-kampanja Oy tuottaa ennaltaehkäisevää päihdekasvatusta yläkouluille kiertämällä kouluilla Asennetta-bussilla. Palvelu ei maksa kouluille, toiminta rahoitetaan yrityssponsorein sekä myymällä ympäristömerkittyä Asennetta-lehteä ja Suomessa valmistettuja tukituotteita. Yritys työllistää pääkaupunkiseudulla vastuullisin toimintatavoin vuosittain noin 200 yli 16-vuotiasta nuorta tukituotteiden myynnissä. Yrityksen kaikki voitto käytetään sen toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Yrityksen omistaa sen toimitusjohtaja Ewa Noth.

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

Hovi Group Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Hovi Group Oy on luonut mallin joka mahdollistaa suomalaisten, vastuullisesti toimivien hoivayrittäjien toimintaa ja luo niille kasvun edellytyksiä.  Hovi Groupin kehittämän HoviKoti -konseptin alla toimivat, sen julkisesti nähtävillä olevaa eettistä ohjeistusta noudattavat hoivayritykset ovat Hovi Groupin ja paikallisen yrittäjän yhteisomistuksessa, paikallisen yrittäjän johtamia ja toimivat paikallistaloutta hyödyntäen. Hovi Group järjestää yrityksille koulutusmahdollisuuksia HoviKoti -verkoston sisällä. Suurin osa yrityksen voitosta käytetään yrityksen yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen. Yrityksen omistavat Mari Kurppa: 31% Headstart Group Oy: 69%, jonka omistavat Jussi Peltonen (50%) ja Jari Haapaniemi (50%).

Yrityksen kotipaikka: Espoo
 

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Invalidiliiton Asumispalvelut Oy tuottaa ja kehittää fyysisesti vammaisille ja valituille erityisryhmille asumisen ja hyvinvoinnin palveluja. Palveluilla tuetaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja itsenäisen selviytymistä. Käytössä on laaja, yrityksen toiminnasta tehtyyn tutkimukseen perustuva ympäristöjärjestelmä sekä henkilöstöstrategia. Molempiin sisältyy konkreettisia tavoitteita, toimenpiteitä ja toteutussuunnitelma. Yrityksestä 75% omistaa Oy Mobility Finland (Suomen Invalidiliitto ry:n 100% omistama) ja 25% Terveysrahasto Oy.  Yritys käyttää pääosan voitostaan yrityksen palveluiden kehittämiseen sekä Invalidiliiton tarkoituksen edistämiseen; takaamaan vammaisille itsenäinen ja hyvä elämä.

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

Kierrätysverkko Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Kierrätysverkko Oy on uusi yritys, jonka tavoitteena on verkottaa suomalaiset kierrätyskeskukset yhteisellä verkkokauppa-alustalla ja näin tehostaa tavaroiden uudelleenkäyttöä. Toimiva maanlaajuinen kierrätyskeskusten verkosto luo uusia ansaintamahdollisuuksia pienyrittäjille ja helpottaa käytetyn tavaran luovuttamista kierrätykseen sekä käytetyn tavaran ostamista.  Yritys on toimintatavoiltaan erittäin avoin; esimerkiksi osakassopimus, jossa määritellään yrityksen yhteiskunnalliset tavoitteet ja voitonjaon rajoitukset, on julkisesti saatavilla yrityksen kotisivuilla. Yrityksen omistavat Harri Välimäki, 35% Pasi Papunen, 15% Heikki Laakso, 15% Pixoi Oy, 10% Ohjelmistotalo Kompassi Oy, 10% Juha Saarinen, 10% Markus Rimon, 5%. Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää myös aloittaville yrityksille, mutta näissä tapauksissa merkki myönnetään seuraavan täyden kalenterivuoden loppuun, jolloin liiketoiminnan tuloksia voidaan arvioida varmemmin.

Yrityksen kotipaikka: Riihimäki
 

Lasten Päivän Säätiö

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Lasten Päivän Säätiö ylläpitää ja kehittää Linnanmäki-huvipuistoa. Linnanmäki tarjoaa erityisesti lapsille, lapsiperheille ja nuorille iloa tuottavan vapaa-ajanviettopaikan. Linnanmäen merkitys nuorten työllistäjänä on merkittävä ja tyytyväisyys työolosuhteisiin todennetusti korkea. Linnanmäen tuoton ylijäämä ohjataan kuuden lastensuojelujärjestön (Barnavårdsföreningen i Finland rf, Ensi- ja turvakotien liitto ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Parasta Lapsille ry, Pelastakaa Lapset ry, Lastensuojelun Keskusliitto ry) lastensuojelutyöhön. Lasten Päivän Säätiö on olemassa olonsa aikana avustanut lastensuojelutyötä yli 80 miljoonalla eurolla.

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

Somea Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Somea Oy rakentaa mm. työvoimapoliittisia koulutuksia kehittämällä työkaluja syrjäytymisen, masennuksen ja työuupumuksen ongelmien ratkaisemiseksi sekä tuottaa asiakkailleen avoimeen lähdekoodiin ja pilvipalveluihin perustuvia ICT-ratkaisuja. Yritys kehittää ja testaa nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä työllistämismalleja, mm. Nuoret Työelämään Nyt -hanke. Koulutuksissa käytetään oppijakeskeisiä menetelmiä, erittäin suuri osa yrityksen koulutuksiin osallistujista työllistyy. Yritys ei ensisijaisesti tavoittele voittoa, omistajille voitosta jaetaan yhtiöjärjestyksen mukaan korkeintaan 30%. Yrityksen omistaa sen toimitusjohtaja Juho Kauppi, omistusta tullaan laajentamaan henkilökunnalle.

Yrityksen kotipaikka: Tampere
 

Sosiotaito Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Sosiotaito Oy tuottaa virikkeellisessä maaseutuympäristössä yksilöllisiä matkailu-lomapalveluita vammaisasiakasryhmille, lastenhuollon asiakkaille sekä erityistä hoivaa tarvitseville lapsille. Palveluita kehitetään mm. paikallisten omaisjärjestöjen kanssa. Yrityksen tavoitteena on maaseudun elinvoimaisuuden kehittäminen yhteistyössä paikallisten yritysten, järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Sosiotaito Oy myös järjestää välityöpaikkoja vajaakuntoisille tai pitkäaikaistyöttömille henkilöille yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Yrityksen omistaa Marja-Liisa Levy. Yritys käyttää pääosan voitostaan toiminnan kehittämiseen järjestämällä kokeilevaa ja palvelujärjestelmää kehittävää palvelutoimintaa osana liiketoimintaa.

Yrityksen kotipaikka: Nurmes
 

Yhteiskunnallinen yritys -merkit myönnettiin 17.4.2012 seuraaville yrityksille:

Annanpura Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Annanpura Oy työllistää näkövammaisia henkilöitä tuottamalla litterointipalveluita tutkijoille, asianajo- ja oikeusaputoimistoille sekä terveydenhuollon toimijoille. Yritys on kehittänyt uudenlaisen palvelu- ja työllisyyskonseptin näkövammaisille osaajille sekä esteettömän työn mahdollistavia sovelluksia yhteistyössä yrityskumppaninsa kanssa. Yritys on työ- ja elinkeinoministeriön sosiaalisten yritysten rekisterissä. Näkövammaisten Keskusliitto ry. omistaa Annanpura Oy:n, yritys ei jaa omistajalleen voittoa vaan se käytetään kokonaisuudessaan näkövammaisten työllisyyden edistämiseen.

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

Hoiva Sofia Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Hoiva Sofia Oy tuottaa vanhuksille sosiaali- ja terveysalan palveluja, ylläpitää ryhmäkotia ja tarjoaa asumis-, kodinhoito- ja ruokapalveluja sekä antaa erilaisia vanhusten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia hoitoja. Yrityksen toiminta-ajatus on edistää vanhusten asemaa, jokaisen oikeutta hyvään hoivaan ja arvokkaaseen vanhuuteen. Yrityksen toimintatavat ovat hyvin avoimia ja osallistavia, henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksia toteutetaan mm. osallistuvalla budjetoinnilla. Hoiva Sofian omistaa Vanhustyöyhdistys Sofia ry. Voitto käytetään vanhusten aseman edistämiseen yrityksessä ja sen omistavassa yhdistyksessä.

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

Korjaamo Group Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Korjaamo Group Oy:n toimialana on kulttuurituotantoon liittyvät toiminnot, kulttuurilaitosten ja -tapahtumien ja yritysten yhteistyö. Korjaamo Group Oy tuottaa vuosittain yli 500 kulttuuritapahtumaa Kulttuuritehdas Korjaamoon sekä Helsingissä toimivaan Kulttuuriratikkaan ja tekee yhteistyöproduktioita. Korjaamo Group työllistää vuosittain n. 1500 kulttuurialan ammattilaista. Yritys on myös kehittänyt julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömalleja, joiden avulla tuotetaan pienellä yhteiskunnallisella panostuksella kulttuuri- ja liikuntapalveluita, mm. Helsingin rautatientorin Jääpuisto ja lumilautailun teemapuisto Lumiparkki Kivikko. Yrityksen omistaa Raoul Grünstein yhtiönsä Grünstein Team Oy:n kautta. Suurin osa yrityksen voitosta käytetään sen yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen.

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

Mifuko Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Mifuko Oy tuottaa Keniassa eettisesti kierrätysmateriaaleista valmistettuja laukkuja, koruja ja kenkiä. Mifuko työllistää liikuntarajoitteisia, HIV-positiivisia, katunuoria ja yksinhuoltajaäitejä. Tarkasti valvotut työpajat maksavat heille säännöllistä palkkaa, jolloin heikommassa asemassa olevat käsityöläiset voivat suunnitella tulevaisuuttaan.  Yritys on myös löytänyt uusia markkinoita perinteisellä tekniikalla valmistetuille tuotteille ja auttaa näin säilyttämään paikallisia käsityöperinteitä. Mifukon omistavat Mari Martikainen ja Minna Impiö. Suurin osa yrityksen voitosta käytetään yrityksen yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen, yritys tuke myös kenialaisten tyttöjen koulunkäyntiä.

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

Pk-Kunto Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Pk-Kunto Oy tuottaa sosiaalihuollon palveluita, joilla tuetaan vanhemmuutta, perheiden selviämistä ilman huostaanottoa tai sijaishuoltoa sekä perhekodissa lasten kasvamista. Kunnon Ikäkorjaamo konseptilla tuotetaan ikääntyvän väestönosan ja työvoimareservin yhteisöllisiä vireys- ja kuntoisuuspalveluita. Perhekorjaamo aputoiminimen alla kehitetään huostaanoton ja sijaishuollon korvaavia palveluita. Yrityksen omistaa Arto Rinkinen. Suurin osa voitosta käytetään yrityksen yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen.

Yrityksen kotipaikka: Haukivuori
 

Sortso osuuskunta

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Sortso osuuskunta tuottaa henkilökohtaisen avustajan palveluita vaikeavammaisille henkilöille, koti- ja siivousapua vanhuksille sekä lapsiperheille lastenhoitoa. Yritys työllistää osatyökykyisiä, työttömiä ja pitkäaikaistyöttömiä ja maahanmuuttajia, se on työ- ja elinkeinoministeriön sosiaalisten yritysten rekisterissä. Sortso osuuskunnan jäseniä ovat Osuuskunta Monella, Toimex ry. sekä neljä yksityishenkilöä. Yritys käyttää pääosan voitostaan osuuskunnan palvelutoiminnan kehittämiseen ja työllistämiseen.

Yrityksen kotipaikka: Espoo
 

Suomalainen HYVÄNTEKIJÄ osuuskunta

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Suomalainen HYVÄNTEKIJÄ osuuskunta tuottaa ja markkinoi Hyväntekijä-verkkokauppaa, jossa myydään heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden valmistamia ekologisia ja hyvinvointia tukevia tuotteita. Yritys tarjoaa tuottajille mahdollisuuden liittyä osuuskuntaan tuottaja- tai tukijäsenenä sekä auttaa tuottajia markkinoinnissa ja käsityötuotesarjojen tuotekehityksessä. Osuuskunnan perustajajäseniä ovat Riitta Nyberg, Marko Lavikainen ja Tero Niemi, lisäksi sillä on tukijäseninä yhdistyksiä, työpajoja, yrityksiä ja yksityishenkilöitä.  Yritys käyttää vähintään 60% voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.

Yrityksen kotipaikka: Joensuu
 

Ensimmäiset Yhteiskunnallinen yritys -merkit myönnettiin 28.2.2012 seuraaville yrityksille:

Bovallius Palvelut Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Bovallius Palvelut Oy työllistää vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä tuottamalla ravintolapalveluita, kompostoimalla kauppojen biojätteitä ja tuottamalla vanhuksille ja vammaisille asiointipalveluja. Yritys on työ- ja elinkeinoministeriön sosiaalisten yritysten rekisterissä. Bovallius Palvelut Oy:n omistaa S. ja A. Bovalliuksen säätiö.  Mikäli yhtiö jakaa voittoa omistajalleen, voitto voidaan käyttää vain säätiön testamentin mukaiseen tarkoitukseen vajaakuntoisten koulutukseen ja työllistämiseen. Yrityksellä on ISO 14001 sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

Yrityksen kotipaikka: Pieksämäki
 

Diacor Terveyspalvelut Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Diacor Terveyspalvelut Oy tuottaa terveydenhuoltopalveluita yksityisille henkilöille ja henkilöstön työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin palveluita yritysasiakkaille. Diacor on panostanut oman henkilöstönsä työhyvinvoinnin kehittämiseen ja osallistunut Suomen parhaat työpaikat -tutkimukseen ja kilpailuun. Yritys myös kertoo toiminnastaan avoimesti. Diacor Terveyspalvelut Oy:n omistaa Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö.  Yritys jakaa voittonsa osinkoina omistajalleen Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiölle, joka käyttää ne tarkoituksensa mukaisesti palveluiden tuottamiseen syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville ryhmille.

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

Diakoniset Kiinteistöpalvelut Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Diakoniset Kiinteistöpalvelut Oy tuottaa ammattimaisia kiinteistöhuollon palveluita ja työllistää heikommassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, esimerkiksi koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneitä nuoria. Yritys on työ- ja elinkeinoministeriön sosiaalisten yritysten rekisterissä. Yrityksen omistaa Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö. Voitto käytetään yrityksen työllistämistavoitteen edistämiseen.

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

Ektakompus Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus Oy tuottaa terveys-, hyvinvointi- ja asioimispalveluita kotona selviytymisen tueksi. Ektakompus on jo perustamisvaiheessaan rakennettu yhteiskunnalliseksi yritykseksi, joten sen yhtiöjärjestyksessä on mm. määritelty yrityksen yhteiskunnallinen tavoite, säädetty rajoitetusta voitonjaosta sekä rajattu osakkeen hankkimismahdollisuuksia. Ektakompus Oy:n omistavat samansuuruisilla osuuksilla Oulun kaupunki ja 13 asukasyhdistystä. Yrityksen tuotosta omistavien yleishyödyllisten yhdistysten toimintaan palautuva osa käytetään asukastuvilla paikallisten kulttuuri-, harraste- ja viriketoimintoihin.

Yrityksen kotipaikka: Oulu
 

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy tuottaa palveluita ikäihmisille kotona, palveluasunnoissa, hoivakodeissa ja sairaalassa. Hoiva Oy kehittää uusia toimintamalleja, mm. etsivää vanhustyötä. Yritys myös toimii Diakonissalaitoksen konsernin arvomaailman mukaisesti, eikä tee hoivapalveluissa tarjouksia, joilla henkilöstömitoitusta ja siten hyvää hoitoa ei voida taata. Yrityksen omistaa Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö. Voitto käytetään toiminnan kehittämiseen tai jaetaan osinkoina omistajalle, joka käyttää ne tarkoituksensa mukaisesti palveluiden tuottamiseen syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville ryhmille.

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö tuottaa palveluja, jotka kohdistuvat erityisesti syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville ryhmille. Sen tarkoitus on kristillinen palvelutyö, sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen ja siihen liittyvä koulutus. Säätiö ei jaa apurahoja tai avustuksia. Säätiö myös kehittää ja konseptoi uusia palveluja, jotta kiristyvä taloudellinen tilanne ei heikentäisi yhteiskunnan tarjoamien palvelujen volyymia ja laatua. Säätiön tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kilpailutettuja.  

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

Oskelakoti Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Oskelakoti Oy tuottaa päihdekuntoutujille asumis- ja kuntoutuspalveluita. Oskelakodin hoitomalli on mahdollisimman lääkkeetön eikä perustu korvaushoitoihin. Toimintamalleja ovat mm. yhteisökokoukset, yksilölliset hoitosuunnitelmat, opiskelu- tai työhönpaluusuunnitelmat. Asukkaat huolehtivat yhdessä siivouksesta, taloudenhoidosta, pyykinpesusta jne. Oskelakoti Oy:n omistaa Suomen Setlementtiliitto, jonka tarkoitus on edistää sosiaalisesti kestäviä ja yhteisöllisyyteen perustuvia asumismalleja ja hyvää elämää. Yritys ei jaa voittoa omistajalleen. Setlementtiliiton ja sen omistamien yritysten käytössä on sosiaalisen tilinpidon menetelmästä kehitetty arviointimalli, jolla osoitetaan toiminnan yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy vastaanottaa, korjaa, lainaa, uudelleenvalmistaa, lahjoittaa ja myy käytettyjä tavaroita, tuottaa ympäristökasvatusta, -koulutusta ja -konsultointia sekä kehittää työkaluja ympäristövastuullisuuden ja osallisuuden edistämiseksi. Kierrätyskeskus myös työllistää vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä, yritys on työ- ja elinkeinoministeriön sosiaalisten yritysten rekisterissä. Yrityksen suurimmat omistajat ovat Helsingin kaupunki, HSY sekä Vantaan ja Espoon kaupunki. Omistajissa on ympäristöjärjestöjä ja yksityishenkilöitä. Yritys ei jaa osinkoa omistajilleen, vaan kaikki kertyvät tuotot käytetään toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen. Kierrätyskeskuksessa lasketaan vuosittain MIPS-laskennan avulla säästyneiden luonnonvarojen määrä verrattuna tilanteeseen, jossa vastaavat tavarat olisi ostettu uusina.

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

S-Asunnot Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: S-asunnot Oy rakennuttaa ARA-rahoitteisia hoiva- ja palvelukoteja, tulorajoihin sidottuja vuokra-asuntoja sekä tuottaa niihin asumispalveluita. Kohderyhmiä ovat syrjäytyneet tai syrjäytymisuhan alla olevat sekä vähävaraiset ihmiset. Työ asumisyksiköissä perustuu yhteisötyöhön ja asukasdemokratiaan; taloissa on käytössä mm. sosiaalisen isännöinnin toimintamalli. Yrityksen omistaa Suomen Setlementtiliitto ja Kalliolan Setlementti, joiden tarkoitus on edistää sosiaalisesti kestäviä ja yhteisöllisyyteen perustuvia asumismalleja ja hyvää elämää. Yritys ei jaa voittoa omistajilleen. Setlementtiliiton ja sen omistamien yritysten käytössä on sosiaalisen tilinpidon menetelmästä kehitetty arviointimalli, jolla osoitetaan toiminnan yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

Yrityksen kotipaikka: Helsinki
 

Senioriasumisoikeus Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Senioriasumisoikeus Oy rakennuttaa ARA-rahoitteisia asumisoikeusasuntoja yli 55-vuotiaille sekä tuottaa niihin asumispalveluita. Taloissa on asukasisännöitsijä ja yhteinen asukastila, jonka tehtävä on mahdollistaa asukkaiden päivittäistä vuorovaikutusta ja asukastoimintaa. Senioriasumisoikeus Oy on Suomen Setlementtiliiton ja Kalliolan Setlementin omistaman S-asunnot Oy:n tytäryhtiö. Setlementtiliikkeen tarkoitus on edistää sosiaalisesti kestäviä ja yhteisöllisyyteen perustuvia asumismalleja ja hyvää elämää. Yritys ei jaa voittoa omistajalleen. Setlementtiliiton ja sen omistamien yritysten käytössä on sosiaalisen tilinpidon menetelmästä kehitetty arviointimalli, jolla osoitetaan toiminnan yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

Yrityksen kotipaikka: Helsinki