Avainlippu

Avainlippu

Avainlippua käyttämällä kuluttaja tietää yhdellä silmäyksellä, että tuote tai palvelu on tehty Suomessa suomalaisiin oloihin. Merkki on erittäin hyvin tunnettu; lähes 90 prosenttia kuluttajista tunnistaa Avainlipun (Suomalaisen Työn Liiton tutkimus 2014). Avainlipun avulla rakennat suomalaisen työn ja osaamisen arvostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella!

Kenelle?

Avainlippu sopii yritykselle, joka haluaa viestiä tuotteittensa tai palveluittensa kotimaisuudesta ja suomalaisuuteen liittyvistä hyvistä arvoista ja näin erottua markkinoilla positiivisesti kilpailijoista. Kuluttajat haluavat ostaa suomalaista. Suomalaisten yritysten toimintaympäristö kansainvälistyy kovaa vauhtia, jolloin tuotteen ja palvelun alkuperän osoittaminen korostuu entisestään.

Myöntämisperusteet tuotteille

Avainlippu voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi tuotteelle lasketaan kotimaisuusaste, joka on suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset. Kotimaisuusaste voi vaihdella paljonkin riippuen esimerkiksi siitä, miten suuren osan kustannuksista raaka-aineet muodostavat, koska kaikkia raaka-aineita ei ole saatavilla Suomesta. Siksi kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Keskimäärin Avainlippu-tuotteiden kotimaisuusaste on kuitenkin yli 80 prosenttia.

Myöntämisperusteet palveluille

Avainlippu voidaan myöntää palvelulle, joka tuotetaan Suomessa. Myös palveluiden kohdalla on kotimaisuusasteen oltava vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta. Omakustannusarvossa otetaan huomioon palveluun liittyvät kustannukset , kuten henkilöstökustannukset, alihankinnat ja materiaalihankinnat. Lisäksi yrityksellä on oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Käyttö yrityksen brändimainonnassa

Yritys voi käyttää Avainlippua myös yrityskuvaviestinnässään, kuten imago- tai brändimainonnassa, kun yrityksen liikevaihdosta yli 75 prosenttia syntyy Avainlippu-tuotteista tai -palveluista. Yrityskuvaviestinnässä tulee Avainlipulla viitata selkeästi yrityksen nimeen tai brändiin ja ainoastaan niihin tuotteisiin tai palveluihin, joille on myönnetty Avainlipun käyttöoikeus.