Avainlippu

Avainlippu

Avainlippu on rekisteröity yhteisömerkki, joka kertoo tuotteen tai palvelun suomalaisuudesta. Avainlipun nähdessään kuluttaja tietää yhdellä silmäyksellä, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa.

Merkin myöntää hakemuksesta Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-toimikunta kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Avainlippua kantaa yli 3000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. Kaikki Avainlippu-tuotteet ja palvelut voit katsoa Sinivalkoinen Valinta -palvelusta.

Kenelle?

Avainlippu sopii yritykselle, joka haluaa viestiä tuotteittensa tai palveluittensa kotimaisuudesta ja suomalaisuuteen liittyvistä hyvistä arvoista ja näin erottua markkinoilla positiivisesti kilpailijoista. Avainlippu on yrityksille helppo työkalu tuoda tuotteen tai palvelun suomalainen alkuperä näkyväksi.

Miksi Avainlippu?

Avainlipun avulla yritys voi erottautua positiivisesti kilpailijoistaan.

* Alkuperän merkitys korostuu monen kuluttajan mielessä yhä enemmän tuotteiden ja palveluiden määrän kasvun myötä ja yritysten toimintaympäristön kansainvälistyessä.
* Suomalaiset arvostavat tuotteita tai palveluita ostaessaan luotettavuutta, käytännöllisyyttä, laatua, edullisuutta, kotimaisuutta ja turvallisuutta.
* Tutkimusten mukaan suomalaisuus viestii kuluttajille laadusta, kestävyydestä, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Avainlippu on väline tuoda nämä suomalaisuuteen liittyvät positiiviset mielikuvat osaksi tuotetta tai palvelua.
* Kuluttajat tuntevat Avainlipun hyvin. 88 % kaikista suomalaisista tuntee Avainlippu-merkin.
* 58 % suomalaisista sanoo, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätökseen erittäin paljon tai melko paljon.

Myöntämisperusteet tuotteille

Avainlippu voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi tuotteelle lasketaan kotimaisuusaste, joka on suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset. Kotimaisuusaste voi vaihdella paljonkin riippuen esimerkiksi siitä, miten suuren osan kustannuksista raaka-aineet muodostavat, koska kaikkia raaka-aineita ei ole saatavilla Suomesta. Siksi kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Keskimäärin Avainlippu-tuotteiden kotimaisuusaste on kuitenkin yli 80 prosenttia.

Myöntämisperusteet palveluille

Avainlippu voidaan myöntää palvelulle, joka tuotetaan Suomessa. Myös palveluiden kohdalla on kotimaisuusasteen oltava vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta. Omakustannusarvossa otetaan huomioon palveluun liittyvät kustannukset , kuten henkilöstökustannukset, alihankinnat ja materiaalihankinnat. Lisäksi yrityksellä on oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Käyttö yrityskuvaviestinnässä

Yritys voi käyttää Avainlippua myös yrityskuvaviestinnässään, kun yrityksen liikevaihdosta yli 75 prosenttia syntyy Avainlippu-tuotteista tai -palveluista. Yrityskuvaviestinnässä tulee Avainlipulla viitata selkeästi yrityksen nimeen tai yritysbrändiin. Tällöinkin tuotteiden osalta Avainlipun voi liittää ainoastaan niihin yrityksen tuotteisiin tai palveluihin, joille on myönnetty Avainlipun käyttöoikeus.