Design from Finland

Design from Finland

Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland -merkki viestii suomalaisen, ainutlaatuisen muotoilun alkuperästä. Merkki tuo esiin muotoilun tärkeyden osana yrityksen liiketoimintaa ja menestystä. Design from Finland -tunnus kertoo edelläkävijäyritysten panostuksesta suomalaisesta muotoiluun.

Design from Finland -merkki on Avainlipun sisarmerkki, ja se korostaa suomalaisen aineettoman työn merkitystä Suomen menestymisen ja työllisyyden kannalta. Lisäksi muotoilun ja sen laaja-alaisen hyödyntämisen kautta syntyy uusia työn muotoja ja toimenkuvia.

Kenelle?

Design from Finland -merkki sopii yritykselle, jonka tuotteiden tai palveluiden arvosta valtaosa syntyy muotoilun tuloksena. Design from Finland -merkki on rekisteröity yhteisömerkki, joka kertoo ostajalle muotoilun suomalaisesta alkuperästä. Merkki antaa yritykselle näkyvyyttä ja samalla kilpailuedun, erottumiskeinon kilpailijoistaan suomalaisen muotoilun osaajana. Merkki viestii siitä, että muotoilulla on merkittävä vaikutus yrityksen tuotteiden ja palveluiden menestykseen ja että suomalaiseen muotoiluun panostetaan yrityksessä. Näin ollen merkki myös vahvistaa yrityksen omaa brändiä.

Merkin tehtävänä on muotoilun roolin vahvistaminen yrityksen menestystekijänä. Päämääränä on kehittää, ideoida ja toteuttaa yhteistyöhankkeita ja tapahtumia, lisätä merkin omaavien yritysten näkyvyyttä eri medioissa, sekä edistää muotoilun monimuotoisuutta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Visiomme on, että muotoilu olisi osa jokaisen yrityksen ydintoimintaa.

Myöntämisperusteet

Design from Finland -merkki voidaan myöntää tuotteelle/palvelulle, joka on muotoiltu Suomessa, ja voidaan osoittaa että muotoiluun on investoitu ja sen tuloksena tuotteen/palvelun asiakkaalle tuottama lisäarvo sekä erottautumis- ja kilpailukyky on kasvanut. Tuotteen valmistus voi tapahtua ulkomailla.

Design from Finland = muotoiluosaaminen

Muotoilun rooli on moninainen: se luo muotoja, palveluja, tyylejä, ajattelutapoja ja merkityksiä. Sen avulla ratkaistaan yhteiskunnallisia haasteita ja luodaan kokonaisia ekosysteemejä. Muotoilussa yhdistyy luova hulluus, analyyttisuus, kokonaisvaltainen lähestymistapa ja loppukäyttäjän tarpeet. Muotoilu synnyttää monialaista arvoa, se luo kokemuksia ja elämyksiä. Hyvin suunnitellut tuotteet ja palvelut tekevät elämästä helpompaa ja kauniimpaa.

Mikä tahansa onkaan muotoilun ilmenemismuoto, taustalla on aina korkeaa osaamista. Design from Finland -merkki myönnetään yrityksille, jotka ovat oivaltaneet muotoilun monet kasvot. Design from Finland -merkillä varustetut tuotteet ja palvelut ovat tae korkealuokkaisesta tieto-taidosta. 

Design from Finland = muotoilun menestys

Muotoilun merkitys yritystoiminnalle on olennainen. Muotoilua voi hyödyntää monella tavalla ja tasolla: valmis tuote voidaan muotoilla eli tehdä miellyttävän näköiseksi kehitysprosessin loppuvaiheessa, tai muotoilu voi olla tärkeä osa koko tutkimus- ja kehitysprosessia. Parhaimmillaan muotoilu on sisäänrakennettu koko yrityksen strategiaan ja liiketoimintamalliin.

Muotoilu ei yksin luo menestystä, mutta sen puuttuminen voi olla este menestykselle, koska kilpailu ja asiakkaiden odotukset kasvavat koko ajan.

Muotoilua tulisikin ajatella kokonaisvaltaisesti, osana yrityksen jokaista toiminta-aluetta mm. innovoinnista tuote- ja palvelukehitykseen, tuotantoon, logistiikkaan, palveluun, yritysilmeeseen, markkinointiin ja viestintään. Menestyvimmät yritykset käyttävät muotoilua laaja-alaisesti ja ymmärtävät muotoilun arvon liiketoiminnalle. Design from Finland -merkki on syntynyt tarpeesta tehdä muotoilu menestystekijänä näkyväksi.

Muotoilu on Suomelle tärkeää

Voi sanoa, että me suomalaiset olemme muotoilukansaa. Olemme aina olleet hyviä yhdistämään käytännöllisyyden ja esteettiset arvot: muotoilu on auttanut tekemään arjesta kauniimpaa ja elämästä parempaa. Muotoilulla on vahvat perinteet ja hyvä maine maailmalla. Muotoilu on tärkeää Suomelle monellakin tavalla. Paitsi, että se auttaa yksittäistä yritystä menestymään, on muotoilun ja laajemmin katsottuna aineettoman, korkean osaamistyön työllistävä vaikutus merkittävä. Ostamalla Design from Finland -merkkituotteita ja -palveluita takaat sen, että muotoiluosaaminen säilyy vastedeskin Suomessa.

Muotoilu auttaa näkemään kokonaisuuksia, ja sitä kautta se voi parantaa prosesseja ja tuottaa uusia ratkaisuja. Tiivistetysti voikin sanoa, että muotoilu on asioiden ajattelemista uusiksi.

Viime vuosina on myös muotoilun hyödyntäminen eri aloilla kasvanut huimaa vauhtia. Hyvä esimerkki on palvelumuotoilu, jonka avulla voidaan parantaa käyttäjä-ja asiakaskokemusta, liittää palvelu osaksi tuotetta, jolloin se lisää kokemuksellisuutta, tai parantaa resurssitehokkuutta niin yksityisellä kuin julkisella sektorillakin. Muotoilu tuodaan myös yhä useammin osaksi tutkimusta ja kehitystä, ja se nähdäänkin yrityksissä kasvavassa määrin parantavan kilpailukykyä.

Sen lisäksi, että muotoilu vastaa käyttäjän tarpeisiin, on muotoilulla vahva rooli yhteiskunnallisten ratkaisujen tuottamisessa, oli sitten kyseessä vaikkapa ilmastonmuutoksen torjuminen, energiatehokkuus, terveydenhoito, ravinnon tuottaminen, kaupunkisuunnittelu tai maapallon väestön nopea kasvu. Suomi voi rakentaa ratkaisun tuottajan roolia hienon muotoiluhistorian päälle.