Palaute

Lähetä palautetta uudistuneeseen ilmeeseemme ja sivustoomme liittyen alla olevalla lomakkeella.
Voit myös antaa palautetta liiton toiminnasta, liiton ylläpitämistä merkeistä, tapahtumista ja kampanjoista.
Kaikki palaute on meille arvokasta!