Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Avainlippu

Mistä saa tietää, onko jollakin tuotteella Avainlippu-merkkiä?
Sinivalkoinen Valinta on liiton verkossa sijaitseva tuotekatalogi, josta voit etsiä Avainlippu- ja Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkittyjä tuotteita ja palveluita. Voit myös soittaa ja kysyä asiaa Suomalaisen Työn Liiton toimistosta, puh. (09) 696 2430. Useilla Avainlippu-tuotteilla on myös Avainlippu-logo pakkausmerkintä.

Kuka Avainlipun myöntää?
Avainlipun käyttöoikeuden myöntää Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-toimikunta.

Miten suuri on Avainlippu-tuotteiden ja palveluiden kotimaisuusaste?
Avainlippu edellyttää kotimaisuusasteeksi vähintään 50 prosenttia. Merkin saaneiden tuotteiden kotimaisuusaste on kuitenkin keskimäärin korkeampi, noin 80 prosenttia.

Mitä asioita otetaan huomioon kotimaisuusastelaskelmassa?
Kotimaisuusastelaskelmalla selvitetään, kuinka suuri osa tuotteen valmistuskustannuksista on kotimaisia. Siinä huomioidaan kaikki ne kustannukset, jotka syntyvät tuotteen suunnittelu-, valmistus- ja pakkausvaiheissa. Palveluiden kohdalla laskelmiin vaikuttavat myös omistajuus ja pääkonttorin sijainti.

Kuinka kauan Avainlipun käyttöoikeus on voimassa ja miten se uusitaan?
Avainlipun käyttöoikeus on voimassa kolme kalenterivuotta hakemuksen jättöajasta seuraavan vuoden alusta lähtien laskettuna. Liitto ilmoittaa jäsenille hyvissä ajoin ennen käyttöoikeuden umpeutumista, että käyttöoikeus tulisi uusia mikäli jäsen niin haluaa. Uusintahakemuksen voi täyttää ja lähettää Extranetin kautta, jossa jäsenet näkevät kaikki aikaisemmat hakemuksensa.

Miten Avainlippu eroaa muista alkuperämerkeistä?
Avainlippu voidaan myöntää Suomessa valmistetulle tuotteelle tai palvelulle. Hyvää Suomesta -merkki on elintarvikkeiden alkuperämerkki, joka kertoo siitä, että elintarvike on tuotettu, valmistettu ja pakattu Suomessa. Sirkkalehtilippu puolestaan kertoo siitä, että kasvikset on viljelty Suomessa ja kasvijalosteet on valmistettu Suomessa suomalaisista raaka-aineista. Alkuperämerkkien myöntämiskriteerit vaihtelevat merkeittäin.

Voinko hakea Avainlippua elintarvikkeelle?
Kyllä voit, mikäli Avainlipun myöntämiskriteerit täyttyvät.

Miten Avainlipulla merkittyjä tuotteita valvotaan?
Suomen lipun käyttöä markkinoinnissa ei valvota aktiivisesti, mutta väärinkäytöksistä voi ilmoittaa kuluttaja-asiamiehelle. Avainlipun käytön valvonnasta huolehtivat pitkälti kuluttajat ja kilpailijat. Mikäli havaitset Avainlipun väärinkäytöksen, voit ilmoittaa siitä suoraan Suomalaisen Työn Liittoon.

Miten Avainlipulla tai Suomen lipulla merkityt tuotteet eroavat toisistaan?
Pakkausmerkinnöillä ei saa johtaa kuluttajaa harhaan. Avainlippu on Suomalaisen Työn Liiton valvoma alkuperämerkki. Suomen lipun käyttöä markkinoinnissa ei valvota aktiivisesti eikä se välttämättä tarkoita tuotteen kotimaisuutta.

Onko alkuperän tai valmistajan merkitseminen pakkausmerkintöihin pakollista?
Alkuperämaan merkitseminen tuotteisiin ei ole pakollista. Tietojen antaminen alkuperämaasta on kuitenkin osa tuotteen markkinointia. Alkuperämaasta ei saa antaa kuluttajille harhaanjohtavia tietoja. Vaikka merkintää ei vaadita, pitää tuotteesta löytyä tieto maahantuojasta tai valmistajasta/valmistuttajasta, joka vastaa tuotteen turvallisuudesta. Elintarvikkeen alkuperä on aina ilmoitettava, jos sen puuttuminen saattaa johtaa ostajaa harhaan. Suomalaisen Työn Liiton valvoma ja myöntämä Avainlippu-merkki kertoo kuluttajalle heti, että palvelu tai tuote on suomalainen.

Voiko Avainlippu-logoa painaa tuotteisiin jonkin muun värisenä kuin sinisenä?
Avainlipun viralliset värivaihtoehdot ovat sini-valkoinen, musta-valkoinen ja negatiiviversiot, joissa lipun runko on valkoinen ja risti sininen tai musta. Kaikkien muiden värivariaatioiden käyttö on ehdottomasti kielletty ilman Suomalaisen Työn Liiton myöntämää erikoislupaa.

Mistä voin ladata Avainlippu-logon?
Voit ladata logot eri tiedostomuodoissa sekä logoanimaation liiton Extranetista. Extranetista saat myös graafiset ohjeet logon käyttöön sekä ohjeistuksia viestintään ja markkinointiin. Saat Extranet-tunnukset samalla, kun jäsenhakemuksesi on hyväksytty. Tunnukset ovat henkilökohtaiset. Mikäli olet kadottanut Extranet-tunnuksesi, ota yhteyttä liiton toimistoon puh. (09) 696 2430, sähköposti stl@avainlippu.fi. Ota myös yhteyttä mikäli olet median edustaja ja haluat Extranettiin mediatunnukset.

Mistä voin tilata Avainlippumateriaaleja, kuten tarroja?
Voit tehdä tilauksia liiton Extranetistä. Tarrojen lisäksi voit tilata Extranetista pöytästandeja, julisteita, ikkunatarroja, roll-upeja, viirejä, mobileja, pinssejä, esitteitä ym.

Design from Finland

Kuka voi hakea Design from Finland -merkkiä?
Design from Finland -merkkiä voi hakea mikä tahansa yritys, joka toimii designlähtöisesti panostaen suunnitteluun, muotoiluun, tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Merkkiä voi hakea yksittäisille tuotteille tai palveluille tai koko yrityksen tuotannolle. Hakemusta käsiteltäessä otetaan huomioon ensisijaisesti suomalaisen suunnittelun merkittävä vaikutus yrityksen tuotteiden tai palveluiden aseman vahvistumiseen markkinoilla, suomalaisen suunnittelutyön kustannusten mahdollisimman suuri osuus kaikista tuotteen tai palvelun suunnittelutyön kustannuksista, käyttäjälähtöisyys ja suunnittelun työllistävyys.

Mistä Design from Finland -merkki viestii?
Design from Finland -merkki kertoo suomalaisesta korkeasta osaamisesta ja sen merkityksestä yrityksen liiketoiminnalle. Kuluttajalle merkki kertoo tuotteen tai palvelun taustalla olevan suomalaisen tai Suomessa suunnitellun tuotteen/palvelun alkuperän. Toisin kuin Avainlipun kohdalla, Design from Finland -tuotteet voidaan valmistaa Suomen rajojen ulkopuolella, kunhan itse suunnittelutyö tapahtuu Suomessa.

Merkki on suunnattu kotimaisten markkinoiden lisäksi tukemaan kansainvälistä markkinointia ja viestintää, ja sitä kannattaa käyttää esimerkiksi messuilla, esitteissä, nettisivuilla ja tuotelapuissa.

Voiko Avainlippua ja Design from Finland -merkkiä käyttää yhdessä?
Kyllä voi, merkit ovat sisarmerkkejä ja tuovat esiin suomalaisen työn erilaisia, mutta yhtä tärkeitä puolia: Avainlippu valmistuksen ja Design from Finland suunnittelun alkuperän. 

Kuka Design from Finland -merkin myöntää?
Merkin myöntää Design from Finland -merkkitoimikunta, joka koostuu designalan, elinkeinoelämän ja yrityssektorin edustajista.

Miten pitkäksi aikaa merkin käyttöoikeus myönnetään?
Design from Finland -merkin käyttöoikeus myönnetään kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen käyttöoikeutta haetaan uudelleen Suomalaisen Työn Liitosta. Start up -yrityksille merkki myönnetään pääsääntöisesti yhdeksi vuodeksi, jonka jälkeen hakijan kanssa päivitetään liiketoiminnan kehittyminen ja toimikunta päättää merkin jatko-oikeuden myöntämisestä.

Mistä voin ladata Design from Finland -logon?
Voit ladata logot eri tiedostomuodoissa sekä logoanimaation liiton Extranetista. Extranetista saat myös graafiset ohjeet logon käyttöön sekä ohjeistuksia viestintään ja markkinointiin. Saat Extranet-tunnukset samalla, kun jäsenhakemuksesi on hyväksytty. Tunnukset ovat henkilökohtaiset. Mikäli olet kadottanut Extranet-tunnuksesi, ota yhteyttä liiton toimistoon puh. (09) 696 2430, sähköposti stl@avainlippu.fi. Ota myös yhteyttä mikäli olet median edustaja ja haluat Extranettiin mediatunnukset.

Mistä voin tilata Design from Finland -merkin markkinointimateriaaleja?
Liiton Extranetin kautta voit tilata tarroja, pöytästandeja, julisteita, ikkunatarroja, roll-upeja, viirejä, mobileja, pinssejä, esitteitä ym.

Yhteiskunnallinen yritys

Mikä on yhteiskunnallinen yritys?
Yhteiskunnallisten yritysten ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ekologisia ongelmia, ne käyttävät myös vähintään puolet voitostaan tähän.

Yhteiskunnallisen yrityksen menestystä mitataankin sen tuottamilla positiivisilla yhteiskunnallisilla ja ympäristövaikutuksilla, ei pelkästään taloudellisen tuloksen kasvulla.

Onko yhteiskunnallinen yritys uusi keksintö?
Vaikka yhteiskunnallinen yritys on nimityksenä uusi, arvioidaan Suomessa olevan tuhansia yhteiskunnallisia yrityksiä, monilla eri toimialoilla. Yritykset, joille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki, löytyvät täältä.

Onko yhteiskunnallinen yritys sama asia kuin sosiaalinen yritys?
Sosiaalinen yritys on Suomen lainsäädännön mukaan yritys, jonka työvoimasta vähintään 30 % on vajaakuntoisia tai pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä. Työ- ja elinkeinoministeriö ylläpitää sosiaalisten yritysten rekisteriä.

Sosiaalinen yritys voi saada Yhteiskunnallinen yritys -merkin, jos se täyttää merkin kriteerit esimerkiksi voiton käytön suhteen. Sosiaaliset yritykset ovatkin yksi yhteiskunnallisen yritystoiminnan alalaji.

Saavatko yhteiskunnalliset yritykset julkisia tukia?
Yhteiskunnalliset yritykset eivät saa muista yrityksistä poikkeavia julkisia tukia. Ne harjoittavat kannattavaa liiketoimintaa ja kilpailevat markkinoilla.

Miksi Yhteiskunnallinen yritys -merkki on luotu?
Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan yhteiskunnalliset yritykset luotettavasti. Sen avulla halutaan nostaa yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnettuutta ja arvostusta.

Yhteiskunnallista yritystoimintaa ei Suomessa vielä kovin hyvin tunneta, vaikka yrityksillä on merkittävä rooli yhteiskunnallisten ja ympäristöongelmien ratkomisessa. Yhteiskunnallinen yritystoiminta sekoitetaan myös helposti hyväntekeväisyyteen ja yritysten yhteiskuntavastuuseen.

Kuka Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä voi hakea?
Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä voi hakea sen säännöt täyttävä yritys. Toimiala- tai yritysmuotorajoitteita ei ole. Yhteiskunnallinen yritys -merkin säännöt, hakuohjeistus ja sähköinen hakulomake löytyvät täältä. Merkin myöntää Suomalaisen Työn Liiton asettama Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta.

Mitä hyötyä Yhteiskunnallinen yritys -merkistä on yksittäisille kuluttajille?
Yhteiskunnallinen yritys -merkki takaa, että yrityksen ensisijainen tarkoitus ja tavoite on kehittää ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin, ja lisäksi ne käyttävät vähintään puolet voitostaan toimintansa positiivisten yhteiskunnallisten ja ekologisten vaikutusten maksimoimiseen.

Suomalaisen Työn Liiton hallinnoima merkki on myös luotettava: sen myöntää hakemusten perusteella asiantuntijatahoista koostuva toimikunta. Merkin saaneen yrityksen toimintaa seurataan säännöllisesti, ja sen tulee hakea merkkiä määräajoin uudelleen.

Voiko ympäristöalan yrityksellä olla Yhteiskunnallinen yritys -merkki?
Voi kyllä. Yhteiskunnalliset yritykset voivat ratkoa myös ympäristöongelmia: esimerkiksi tehostaa tavaroiden uudelleenkäyttöä, tuottaa uusitutuvaa energiaa kestävällä tavalla, tarjota ympäristökasvatusta ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

Yritykseni on pieni ja toimii paikallisesti, voiko se saada Yhteiskunnallinen yritys -merkin?
Voi, sillä Yhteiskunnallinen yritys -merkin säännöissä mainitaan paikallisyhteisöjen kehittäminen, paikallinen omistajuus ja paikallistalouden tukeminen huomioitavina yhteiskunnallisen yritystoiminnan piirteinä.

Monet yhteiskunnalliset yritykset ovat usein juurtuneet paikallisyhteisöönsä; ne työllistävät ja kehittävät palveluita paikallisista lähtökohdista käsin ja käyttävät voittojaan lähiyhteisönsä hyvinvoinnin parantamiseen.

Mistä voin ladata Yhteiskunnallinen yritys -logon?
Voit ladata logot eri tiedostomuodoissa sekä logoanimaation liiton Extranetista. Extranetista saat myös graafiset ohjeet logon käyttöön sekä ohjeistuksia viestintään ja markkinointiin. Saat Extranet-tunnukset samalla, kun jäsenhakemuksesi on hyväksytty. Tunnukset ovat henkilökohtaiset. Mikäli olet kadottanut Extranet-tunnuksesi, ota yhteyttä liiton toimistoon puh. (09) 696 2430, sähköposti stl@avainlippu.fi. Ota myös yhteyttä mikäli olet median edustaja ja haluat Extranettiin mediatunnukset.

Suomalaisen Työn Liitto

Kuinka pääsen liiton jäseneksi?
Täytä liiton jäsenhakemus. Johtokunta käsittelee jäsenhakemukset kokouksissaan kokousaikataulun mukaisesti. Mikäli haluat hakea myös Avainlipun, Design from Finland -merkin tai Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeutta, tulee sinun hakea erikseen merkin käyttöoikeutta.

Kuka voi liittyä liiton jäseneksi?
Liiton jäseninä voivat olla suomalainen oikeuskelpoinen osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai muu yhteisö sekä yksityinen Suomen kansalainen.

Voinko liittyä jäseneksi, vaikka yritykseni tuotteelle/palvelulle ei voitaisikaan myöntää alkuperämerkkiä?
Kyllä voit. Liiton jäseniltä ei velvoiteta alkuperämerkin käyttöoikeuden hakemista.

Paljonko liiton jäsenmaksu on?
Liiton jäsenmaksun suuruus määräytyy yrityksen liikevaihdosta sekä niiden tavaroiden ja palveluiden liikevaihdosta, joissa käytetään jotakin liiton merkkiä (Avainlippu, Design from Finland- tai Yhteiskunnallinen yritys -merkki). Voit laskea jäsenmaksusi jäsenmaksulaskurilla.

Mistä voin ladata Suomalaisen Työn Liiton logon?
Voit ladata logot eri tiedostomuodoissa sekä liiton graafisen ohjeiston Extranetista.

Kuinka saan tunnukset liiton Extranettiin?
Saat Extranet-tunnukset samalla, kun jäsenhakemuksesi on hyväksytty. Tunnukset ovat henkilökohtaiset. Mikäli olet kadottanut Extranet-tunnuksesi, ota yhteyttä liiton toimistoon puh. (09) 696 2430, sähköposti stl@avainlippu.fi. Ota myös yhteyttä mikäli olet median edustaja ja haluat Extranettiin mediatunnukset.

Mikä on Sinivalkoinen Valinta?
Sinivalkoinen Valinta on kuluttajaystävällinen verkkopalvelu, johon on koottu kaikki liiton merkin saaneet tuotteet ja palvelut kattavine esittelyteksteineen ja kuvineen. Sinivalkoisesta Valinnasta kuluttajat ja yrittäjät löytävät helposti ne tuotteet ja palvelut, joille liitto on myöntänyt merkin. Myös kauppojen sisäänostajat ja kuntien hankintapäälliköt hyötyvät keskitetystä paikasta, josta löytyvät kaikki sinivalkoiset tuotteet ja palvelut. Liiton jäsenyritykset voivat itse ylläpitää Sinivalkoisessa Valinnassa näkyviä tietoja Extranetin kautta. www.sinivalkoinenvalinta.fi

Mikä on Avainklubi?
Avainklubi on liiton verkossa toimiva yhteisöpalvelu, joka tarjoaa jokaiselle suomalaiselle väylän ideoida ja kehittää tuotteita sekä osallistua yritysten tuotekehitykseen. Mukana oleville yrityksille Avainklubi tuo avointa vuorovaikutusta innostuneiden kuluttajien kanssa myyvempien tuotteiden kehittämiseksi. Avainklubi on yritysverkostolle myös yhteisen oppimisen foorumi, jossa avoimesti vaihdetaan hyviä käytäntöjä sosiaalisen median hyödyntämisessä. www.avainklubi.fi
 

Etkö löytänyt etsimääsi vastausta? Lähetä meille kysymyksesi.